Skip to content

Kvalitetsledning och verksamhetsförbättring

Utforma ledningssystem som bidrar till att optimera era processer, hantera era risker och nå era affärsmål

Hela kursen kommer jag ha nytta av eftersom vi ska certifiera oss.

  • Anna Lindahl
  • ,
  • Svenco Papperssäckar AB, om Grundkursen ISO 9001:2015