ISO 9001 Awareness Course (eLearning)

An eLearning course of four hours in total covering the basics of management systems and quality management systems in general.

This course is designed and developed to raise awareness on the new ISO 9001:2015 standard requirements while giving a basic understanding of management systems and quality Management systems in general. Participants are taken through the new structure also known as the High-Level Structure (HLS) in brief and the specific requirements in the standard.

The course is designed to be flexible allowing learning to be paused, saved and restarted as necessary.

Additional benefits include access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. Participants will also gain free access to our online self-assessment tool where they can quickly implement and practice learnings as well as to measure company performance against specific management system standards.

Objective

At the end of the course participants will have a good understanding of:

  • What a management system is and quality management principles.
  • The new structure of the ISO 9001 standard also known as the High-Level Structure (HLS).
  • Requirements of the 2015 version of the ISO 9001 standard.

Audience

This course is suitable for anyone interested in understanding the requirements as specified in the ISO9001:2015 standard.

This course is designed and developed to raise awareness on the new ISO 9001:2015 standard requirements while giving a basic understanding of management systems and quality Management systems in general. Participants are taken through the new structure also known as the High-Level Structure (HLS) in brief and the specific requirements in the standard.

The course is designed to be flexible allowing learning to be paused, saved and restarted as necessary.

Additional benefits include access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. Participants will also gain free access to our online self-assessment tool where they can quickly implement and practice learnings as well as to measure company performance against specific management system standards.

Objective

At the end of the course participants will have a good understanding of:

  • What a management system is and quality management principles.
  • The new structure of the ISO 9001 standard also known as the High-Level Structure (HLS).
  • Requirements of the 2015 version of the ISO 9001 standard.

Audience

This course is suitable for anyone interested in understanding the requirements as specified in the ISO9001:2015 standard.

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.