ISO Main Features (eLearning)

A very brief e-Learning course on the fundamentals of ISO High-Level Structure.

High-Level Structure (HLS) provides a stable core set of requirements for the next 10 years or more. Remain generic, and relevant to all sizes and types of organization operating in any sector. The course also helps maintain the current focus on effective process management to produce desired outcomes.

This course is meant for those preparing for the transition to the HLS based standards. Additional benefits include access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. Participants also gain free access to our online self-assessment tool where they can quickly implement and practice learnings as well as to measure company performance against specific management system standards.

Objective

This course will help give an understanding of:

  • ISO main features.
  • HLS - purpose and benefits.
  • HLS based standards.

Audience

This course is suitable for:

  • Sustainability managers, Executives & professionals who have an interest in HLS based management systems.
  • Trainers and consultants who are searching for basic knowledge of the ISO standards.

High-Level Structure (HLS) provides a stable core set of requirements for the next 10 years or more. Remain generic, and relevant to all sizes and types of organization operating in any sector. The course also helps maintain the current focus on effective process management to produce desired outcomes.

This course is meant for those preparing for the transition to the HLS based standards. Additional benefits include access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. Participants also gain free access to our online self-assessment tool where they can quickly implement and practice learnings as well as to measure company performance against specific management system standards.

Objective

This course will help give an understanding of:

  • ISO main features.
  • HLS - purpose and benefits.
  • HLS based standards.

Audience

This course is suitable for:

  • Sustainability managers, Executives & professionals who have an interest in HLS based management systems.
  • Trainers and consultants who are searching for basic knowledge of the ISO standards.

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.