ISO 9001:2015 Implementer Course (eLearning)

A half-day online course covering the basics of ISO 9001 and Quality Management Systems.

This course is designed to provide participants with the needed knowledge and skills to implement ISO 9001 requirements in their organization.

It also includes detailed information on quality management practices and procedures as well as the ISO 9001 requirements.

Objective

After completing the course participants will be able to:

 • Understand the quality management vocabulary;
 • Explain the basic concepts of quality management;
 • Describe the structure of ISO 9001;
 • Identify the requirements of ISO 9001;
 • Illustrate the positive impact of compliance to ISO 9001 requirements on an organizations’ performance.

Audience

This course is suitable for:

 • Any professional interested in understanding quality management and the ISO 9001 requirements;
 • Professionals who are / will be managing quality management systems;
 • Quality managers / quality supervisors.

This course is designed to provide participants with the needed knowledge and skills to implement ISO 9001 requirements in their organization.

It also includes detailed information on quality management practices and procedures as well as the ISO 9001 requirements.

Objective

After completing the course participants will be able to:

 • Understand the quality management vocabulary;
 • Explain the basic concepts of quality management;
 • Describe the structure of ISO 9001;
 • Identify the requirements of ISO 9001;
 • Illustrate the positive impact of compliance to ISO 9001 requirements on an organizations’ performance.

Audience

This course is suitable for:

 • Any professional interested in understanding quality management and the ISO 9001 requirements;
 • Professionals who are / will be managing quality management systems;
 • Quality managers / quality supervisors.

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.