Utbildningskategorier

Våra utbildningar fokuserar på att förbättra kunskapen om ledningssystem samtidigt som vi främjar en tillväxt- och innovationsinriktad mentalitet för affärsframgång.

Våra offentliga och företagsinterna utbildningskurser hjälper dig att implementera och certifiera ditt ledningssystem. Vi har noggrant kategoriserat kurserna för att täcka olika viktiga aspekter, vilket förbättrar ditt företags kvalitetsprocesser och övergripande prestanda och framgång.

Vi tar hand om miljön genom att minska avfall och energianvändning samt skydda data och system genom informationssäkerhet. Vi erbjuder specialiserad utbildning inom livsmedelssäkerhet, vilket är avgörande för företag inom livsmedels- och dryckesbranschen för att öppna nya marknadsmöjligheter. Vi erbjuder utbildningar inom fordonskvalitetsstyrning, där precision och säkerhet är avgörande för fordons- och flygindustrin. Våra kurser inom hälsa och säkerhet ger dig kunskapen att skapa en trygg och säker arbetsplats, medan vår riskhanteringsutbildning hjälper dig att identifiera och effektivt hantera potentiella risker.

För medicinska portföljen lär vi ut hur man förstår kraven och standarderna som tillverkare måste uppfylla. Inom hälso- och sjukvårdsområdet ger våra kurser information om hur man tillämpar evidensbaserade bedömningsmetoder för att utvärdera styrning.

Dessutom får du möjlighet att lära dig om socialt ansvarstagande, skapa en miljö där alla anställda känner sig värdefulla och inkluderade, vilket gynnar både företag och människor.

 

Utbildningskategorier

Våra utbildningar fokuserar på att förbättra kunskapen om ledningssystem, samtidigt som vi främjar ett tillväxt- och innovationstänkande för affärsframgång.

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Företagsinterna utbildningar – vi kommer till er!

Samla medarbetarna och kollegor vid ett tillfälle och bli klokare tillsammans.

 

Möt våra kursledare

Lär känna de som håller i våra utbildningar.