ISO 31000 - Risk Management

Förstå nyttan med riskhantering enligt ISO 31000 och få verktyg för systematisk integration i er verksamhet

Mål

Efter kursen kan du ta fram en modell för riskhantering som ingår i ert ledningssystem. Du lär dig att identifiera, utvärdera och hantera risker och möjligheter och på så sätt minimera oönskade överraskningar och förbättra er verksamhet.

Kursen riktar sig till

dig som arbetar med kvalitet, miljö eller hållbarhet, eller som utvecklar eller förbereder uppgradering av befintliga ledningssystem.

Innehåll

 • Nyttan med riskhantering – bättre beslutsstöd och förmågan att nå mål
 • Ramverk, principerna och viktigaste delarna för riskhantering enligt ISO 31000
 • Processen för identifiering, utvärdering och hantering av risker och möjligheter
 • Använda riskhantering enligt ISO 31000 i olika verksamheter
 • Effektiv riskanalys
 • Interaktiva övningar och praktiska exempel

Förkunskaper

Vi rekommenderar grundläggande kunskap om standarder reltaterd till ledninssytem som t. ex. ISO 9001 eller ISO 14001.

Kurslängd

1 dag

Företagsintern

Kursen, hela eller delar av den, kan även hållas på plats hos er eller t ex som seminarium/workshop för er ledningsgrupp.

Pris

I priset ingår en egen kopia av ISO standarden, kursdokumentation och kursintyg. Vid utbildning i klassrum ingår även fika och lunch. Efter slutförd utbildning får du dessutom tillgång till online self-assessment suite som hjälper dig självskatta din förståelse för standarden och hur ledningssystemet kan stödja din verksamhet.

För detaljerade priser se kurstabell nedan.

Distansutbildning

För att delta i en distansutbildning behöver du en internetuppkoppling och en dator/surfplatta med audiofunktion.

Mer information

Kontakta Annika Åblad, 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på kursplatsen i kurstabellen nedan eller använd bokningsknappen upp till höger på sidan. Våra lokala anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.

Behöver du hjälp med bokningsprocessen? Ta del av vår snabbguide, följ länken till FAQ (på engelska) eller kontakta oss.

Mål

Efter kursen kan du ta fram en modell för riskhantering som ingår i ert ledningssystem. Du lär dig att identifiera, utvärdera och hantera risker och möjligheter och på så sätt minimera oönskade överraskningar och förbättra er verksamhet.

Kursen riktar sig till

dig som arbetar med kvalitet, miljö eller hållbarhet, eller som utvecklar eller förbereder uppgradering av befintliga ledningssystem.

Innehåll

 • Nyttan med riskhantering – bättre beslutsstöd och förmågan att nå mål
 • Ramverk, principerna och viktigaste delarna för riskhantering enligt ISO 31000
 • Processen för identifiering, utvärdering och hantering av risker och möjligheter
 • Använda riskhantering enligt ISO 31000 i olika verksamheter
 • Effektiv riskanalys
 • Interaktiva övningar och praktiska exempel

Förkunskaper

Vi rekommenderar grundläggande kunskap om standarder reltaterd till ledninssytem som t. ex. ISO 9001 eller ISO 14001.

Kurslängd

1 dag

Företagsintern

Kursen, hela eller delar av den, kan även hållas på plats hos er eller t ex som seminarium/workshop för er ledningsgrupp.

Pris

I priset ingår en egen kopia av ISO standarden, kursdokumentation och kursintyg. Vid utbildning i klassrum ingår även fika och lunch. Efter slutförd utbildning får du dessutom tillgång till online self-assessment suite som hjälper dig självskatta din förståelse för standarden och hur ledningssystemet kan stödja din verksamhet.

För detaljerade priser se kurstabell nedan.

Distansutbildning

För att delta i en distansutbildning behöver du en internetuppkoppling och en dator/surfplatta med audiofunktion.

Mer information

Kontakta Annika Åblad, 08-587 940 04 eller utbildning@dnv.com.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på kursplatsen i kurstabellen nedan eller använd bokningsknappen upp till höger på sidan. Våra lokala anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.

Behöver du hjälp med bokningsprocessen? Ta del av vår snabbguide, följ länken till FAQ (på engelska) eller kontakta oss.