Integrated Management Systems Course (eLearning)

A brief online course covering the basics of integrated management systems where the requirements of two or more management systems such as quality, environment and health & safety are combined into a single system.

Organizations are frequently finding that their activities may be covered by more than one standard and that multiple certifications may be needed for the organization to remain competitive and retain existing business.

This short eLearning course takes 45 minutes and is designed to show how to implement a standard set of procedures using an integrated management system process based on the framework and requirements of each individual standard.

Additional course benefits include access to exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. Participants also gain free access to our online self-assessment tool where they can quickly implement and practice learnings as well as measure their company performance against specific management system standards.

Objective

On successful completion of this course, participants will be able to understand:

  • What a management system is.
  • What the ISO management system standards are.
  • What an integrated management system is.
  • How ISO management system standards could be used to implement a company's business strategy and achieve goals

Audience

This course is suitable for anyone who requires knowledge of quality, environmental, health and safety management system integration.

Organizations are frequently finding that their activities may be covered by more than one standard and that multiple certifications may be needed for the organization to remain competitive and retain existing business.

This short eLearning course takes 45 minutes and is designed to show how to implement a standard set of procedures using an integrated management system process based on the framework and requirements of each individual standard.

Additional course benefits include access to exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. Participants also gain free access to our online self-assessment tool where they can quickly implement and practice learnings as well as measure their company performance against specific management system standards.

Objective

On successful completion of this course, participants will be able to understand:

  • What a management system is.
  • What the ISO management system standards are.
  • What an integrated management system is.
  • How ISO management system standards could be used to implement a company's business strategy and achieve goals

Audience

This course is suitable for anyone who requires knowledge of quality, environmental, health and safety management system integration.

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.