Granskning av mervärde och digital resa

Det är viktigt att hitta rätt certifieringsorgan. Med DNV får du en engagerad partner med ett pålitligt varumärke som har åtagit sig att leverera värdegranskning, praktisk utbildning och en digital kundupplevelse.

Itelligence and business analytics with key performance indicators dashboard concept

Vår främsta tillgång är våra experter. Oavsett om de ingår i ditt revisionsteam eller om de drar nytta av sina kunskaper och erfarenheter för att utveckla revisionsmetoder eller digitala verktyg, strävar vi efter att stödja dig i alla skeden av certifieringsresan.

Self-assessment suite

Vårt online-självutvärderingsverktyg täcker de vanligaste standarderna och gör det möjligt för dig att testa hur väl du känner till en specifik standard och bedöma ledningssystemets mognadsgrad. Den poängsatta bedömningen visar var du kan ha luckor och var förbättringar behövs. Utifrån bedömningen kan du skapa aktiviteter och regelbundet mäta de framsteg som gjorts. Oavsett vilket behov du har ger självutvärderingen en detaljerad inblick i din kundskap och förståelse ledningssystemets prestanda och grad av styrning.

Boost My Audit

Fokusera dina revisioner och förbättringsinsatser i syfte att utveckla högpresterande ledningssystem som stöder dina affärsmål. Med vårt digitala verktyg Boost My Audit kan du koncentrera dig på de kritiska områden som är viktigast för din verksamhet. Bläddra bland de vanligaste fokusområdena efter standard, företagsrisk eller affärsprocess. Filtrera efter bransch för att identifiera de områden som är mest tillämpliga på din verksamhet. De bifogade checklistorna vägleder din interna revisionsprocess och hjälper dig att förbereda dig för eventuella externa revisioner av DNV från tredje part.

Metodik för Risk Baserad Certification™

Organisationer i dag är under konstant granskning och ombeds att påvisa bra prestanda i sin egen verksamhet och i andra sammanhang. Vi tillämpar bästa praxis för revisionstekniker, digitala och virtuella leveransmetoder, med hjälp av vår egenutvecklade metodik för riskbaserad certifiering®. Vårt riskbaserade tillvägagångssätt hjälper dig att förbättra ditt ledningssystems förmåga att stödja dina affärsmål. Genom att du väljer viktiga fokusområden före revisionen kan vi mäta prestanda mot utvalda standarder samtidigt som vi kontrollerar hur väl ditt ledningssystem stödjer de områden som är kritiska för din verksamhets framgång.

eAdvantage

Vår applikation ger en fullständig översikt på revisionsaktiviteter och låter dig hantera din certifieringsprocess från början till slut. Få omfattande revisionsinformation för alla certifierade delar av verksamheten, omedelbar tillgång till projektstatus, administera revisionsresultat inklusive uppföljning och stängning av iakttagelser. Du kan anpassa instrumentpanelen, jämföra platser och dela synpunkter för att lyfta fram det som är viktigast.

Blockchain-certifikat

Alla ledningssystem- och produktcertifikat som utfärdas av DNV har ett unikt digitalt ID och lagras på ett säkert sätt i blockkedjan. Vi gör detta för att hjälpa kunderna att begränsa förfalskade certifikat och tillhandahålla pålitlig transparens för dina intressenter. Vem som helst kan kontrollera ett certifikats giltighet och senaste status genom att skanna dess QR-kod eller söka på vår offentliga webbplats.

eCertMark

Appen är en självbetjäningslösning där kunderna kan hantera sina tillämpliga certifieringsmärken. Med omedelbar tillgång till märken kan du hantera och ladda ner märken för digital och tryckt användning. Vägledningsdokumenten hjälper dig att tillämpa och använda märkena i enlighet med certifieringsreglerna.

Lumina™

Vårt egenutvecklade benchmarkingverktyg för affärsintelligens som omvandlar kundernas revisionsdata till möjligheter. Appen ger kunderna tillgång till vår pågående analys av data om ledningssystemens prestanda från tusentals certifierade företag. Bläddra i statistik på hög nivå om brister för en viss ledningssystemstandard och få tillgång till benchmarkinganalyser för branschkollegor och bäst presterande företag. Lumina innehåller även intern benchmarking, trendanalys och främjar detaljerad planering av förbättringsvägen.

Alla våra digitala verktyg är tillgängliga från Veracity, vår kundportal. Kunder kan enkelt komma åt sina applikationer med en enda inloggning Genom att ge omedelbar tillgång till dina tillämpningar och ökad kunskap/förståelse, arbetar vi för att öka värdet av varje revision och din certifieringsresa.