DNV.se

Granskning av mervärde och digital resa

Det är viktigt att hitta rätt certifieringsorgan. Med DNV får du en engagerad partner med ett pålitligt varumärke som har åtagit sig att leverera värdegranskning, praktisk utbildning och en digital kundupplevelse.

Itelligence and business analytics with key performance indicators dashboard concept

Kontakta oss

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal

Commercial Director

Vår främsta tillgång är våra yrkesverksamma. Oavsett om de ingår i ditt revisionsteam eller om de drar nytta av sina kunskaper och erfarenheter för att utveckla egna revisionsmetoder eller digitala verktyg, strävar vi efter att stödja dig i alla skeden av certifieringsresan.

Self-assessment suite

Vår självbedömningssvit täcker de vanligaste standarderna och gör det möjligt för dig att testa hur väl du känner till en specifik standard och bedöma om ditt ledningssystem är redo. Den poängsatta bedömningen avslöjar var du kan ha luckor och var förbättringar behövs. Skapa en baslinje och jämför olika platser internt. Eller sätt upp kvantitativa mål för ett specifikt område och mät regelbundet de framsteg som gjorts. Oavsett vilket behov du har ger självutvärderingen en detaljerad inblick i din förståelse eller prestanda och grad av kontroll.

Boost My Audit

Fokusera dina revisioner och förbättringsinsatser för att utveckla högpresterande ledningssystem som stöder dina affärsmål. Med vårt digitala verktyg Boost My Audit kan du koncentrera dig på de kritiska områden som är viktigast för din verksamhet. Bläddra bland de vanligaste fokusområdena efter standard, företagsrisk eller affärsprocess. Filtrera efter bransch för att identifiera de områden som är mest tillämpliga på din verksamhet. De bifogade checklistorna vägleder din interna revisionsprocess och hjälper dig att förbereda dig för eventuella externa revisioner av DNV från tredje part.

Metodik för Risk Baserad Certification™

Organisationer i dag granskas alltid och ombeds att visa att de har en bra prestanda i sin egen verksamhet och i andra sammanhang. Vi tillämpar bästa praxis för revisionstekniker, fjärrstyrda och virtuella leveransmetoder, med hjälp av vår egenutvecklade metodik för riskbaserad certifiering®. Vårt riskbaserade tillvägagångssätt hjälper dig att förbättra ditt ledningssystems förmåga att stödja dina affärsmål. Genom att du väljer viktiga fokusområden före revisionen kan vi mäta prestanda mot utvalda standarder samtidigt som vi kontrollerar hur väl ditt ledningssystem stödjer de områden som är kritiska för din verksamhets framgång.

eAdvantage

Vår applikation som ger en fullständig översikt över revisionsaktiviteter och låter dig hantera din certifieringsprocess från början till slut. Få omfattande revisionsinformation för alla certifierade anläggningar, omedelbar tillgång till projektstatus, spåra och avsluta alla revisionsresultat. Du kan anpassa instrumentpanelen, jämföra platser och dela synpunkter för att lyfta fram det som är viktigast.

Blockchain-certifikat

Alla ledningssystem- och produktcertifikat som utfärdas av DNV har ett unikt digitalt ID och lagras på ett säkert sätt i blockkedjan. Vi gör detta för att hjälpa kunderna att begränsa förfalskade certifikat och tillhandahålla pålitlig transparens för dina intressenter. Vem som helst kan kontrollera dess giltighet och senaste status genom att skanna certifikatets QR-kod eller söka på vår offentliga webbplats.

eCertMark

Appen är en självbetjäningslösning där kunderna kan hantera sina tillämpliga certifieringsmärken. Med omedelbar tillgång till märken kan du hantera och ladda ner märken för digital och tryckt användning. Vägledningsdokumenten hjälper dig att tillämpa och använda märkena i enlighet med certifieringsreglerna.

Lumina™

Vårt egenutvecklade benchmarkingverktyg för affärsintelligens som omvandlar kundernas revisionsdata till möjligheter. Appen ger kunderna insikt från vår pågående analys av data om ledningssystemets prestanda från tusentals certifierade företag. Bläddra i statistik på hög nivå om misslyckanden för en viss ledningssystemstandard och få tillgång till benchmarkinganalyser mot branschkollegor och bäst presterande företag. Lumina innehåller även intern benchmarking, trendanalys och främjar detaljerad planering av förbättringsvägen.

Alla våra digitala verktyg är tillgängliga från Veracity, vår kundportal. Kunderna kan enkelt komma åt sina applikationer med en enda inloggning Genom att ge omedelbar tillgång till dina tillgångar och mer kunskap arbetar vi för att öka värdet av varje revision och din certifieringsresa.

Kontakta oss

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal

Commercial Director