Boost My Audit

Ett högpresterande ledningssystem stödjer effektivt dina affärsmål. DNV:s digitala verktyg Boost My Audit hjälper dig att förbättra genom att koncentrera dig på de områden som är viktigast för din affärsstrategi och dina mål.

Hur fungerar den?

Boost My Audit innehåller 200+ fördefinierade fokusområden som sammanställts från de som oftast väljs av våra kunder, där avvikelser tenderar att uppstå och våra revisorers erfarenhet. Före varje revision uppmanas alla DNV:s kunder att identifiera ämnen som är kritiska för deras affärsframgångar. DNV:s revisorer kan sedan bedöma hur väl ledningssystemet presterar inom de valda fokusområdena och samtidigt kontrollera efterlevnaden av den valda standarden. Med Boost My Audit kan du bläddra bland fokusområdena per standard, företagsrisk och affärsprocess. Du kan också filtrera på specifika branscher. Använd de anslutna checklistorna för att vägleda dina interna revisionsprocesser eller förbereda dig för en kommande tredjepartsrevision.

I den senaste versionen har vi lagt till 15 nya fokusområden som speglar aspekter som är avgörande för att uppnå business excellence. Dessutom är alla fokusområden nu kopplade till det FN-mål för hållbar utveckling (SDG) som de stöder och till relevanta ESG-dimensioner.

Kontinuerligt förbättra ditt ledningssystem

Genom att förstå prestandan inom de fokusområden som kan utgöra den största risken för er verksamhet kan ni dra nytta av ert ledningssystem och rikta förbättringsinsatserna där de gör störst nytta.

Boost My Audit hjälper dig:

  • Identifiera fokusområden som är särskilt relevanta för din bransch eller företagstyp.
  • Koppla varje fokusområde till FN:s globala mål för hållbar utveckling och ESG-dimensionen.
  • Använd de tillhörande checklistorna för att strukturera ert arbete med internrevision.
  • Förbered för externa certifieringsrevisioner av tredje part.
  • Använd insikterna för att bygga upp ett högpresterande ledningssystem som går längre än vad ISO-standarden kräver.

En fullständig resa

Onlineverktyget Boost My Audit är en del av vår uppsättning digitala verktyg som utvecklats för att öka certifieringsvärdet för våra kunder. Från utbildningen och under hela certifieringsresan arbetar vi för att hjälpa dig att förbereda dig för din första revision och därefter kontinuerligt förbättra ditt ledningssystem. Med oss får du alltid en partner före, under och efter revisionen.