Skip to content

Lumina™: Förbättring genom medvetenhet

Uppfyll kraven, jämför era resultat och utveckla ett högpresterande ledningssystem. Få unika insikter om hur ni förbereder er för revisioner, åtgärdar avvikelser och genomför varaktiga förbättringar.

Onlineinstrumentpanelen Lumina™ ger omedelbar insikt i ditt ledningssystems prestanda. Den hjälper dig att identifiera förbättringsmöjligheter och underlättar beslutsfattandet. Lumina har utvecklats för att öka värdet av certifieringsprocessen och hjälper företag att förstå vilka de vanligaste riskerna för en specifik standard är per kapitel och paragraf. Använd den för att utföra grundorsaksanalys och granska de vanligaste korrigerande åtgärderna för eventuella avvikelser. Att ge en bredare bild av ledningssystemets prestanda kan avslöja underliggande strukturella problem, vilket möjliggör holistiska förbättringar snarare än enstaka korrigerande åtgärder.

Använd benchmarkingfunktionen för att jämföra ditt ledningssystems prestanda med andra företag och branschgrupper eller för att bedöma hur dina interna anläggningar presterar. Insikterna från dashboarden kan enkelt kompletteras med ytterligare benchmarkingrapporter eller workshops om du vill gräva ännu djupare.

Lumina kan vara till hjälp i olika skeden, från att implementera ledningssystemet, förbereda för certifieringsrevisioner till att stänga avvikelser eller stödja ert arbete med ständiga förbättringar.

Lumina-analyserna bygger på revisionsdata från DNV:s 70 000 kunder över hela världen och baseras på mer än 3 miljoner revisionsresultat. Databasen ökar stadigt med 350 000 resultat per år. Alla analyser kompletteras ständigt med våra revisorers erfarenhet och expertis för att säkerställa att vi tillhandahåller sunda insikter före, under och efter revisionen.

Lumina är gratis för DNV:s kunder. Dra nytta av detta för att utvecklas och konsekvent uppfylla kundernas krav och nå affärsmålen.