Huvudsakliga egenskaper

Lumina™ är DNV:s webbaserade instrumentpanel som hjälper dig att förbättra ditt ledningssystem. Granska de områden där företag oftast kämpar, djupdyk i grundorsakerna till bästa praxis, se de vanligaste lösningarna för att förhindra att avvikelser återkommer och jämför din prestanda internt och externt. Lumina ger dig en bredare vy för att effektivt säkerställa efterlevnad och genomföra varaktiga förbättringar.

Ställ frågor och bläddra bland data via ett intuitivt självbetjäningsgränssnitt. Dra nytta av analyser av revisionsresultat från tusentals företag över hela världen samt erfarenheten och expertisen hos DNV:s revisorer.

Använd Lumina för:

 • Statistik på hög nivå över misslyckanden för en viss standard
 • Förstå var företagens ledningssystem oftast misslyckas med att uppfylla kraven.
 • Översikt över de vanligaste grundorsakerna och lösningarna
 • Tillgång till listor över de vanligaste grundorsakerna och lösningarna för avvikelser per klausul och underklausul för att ge inspiration till din förbättringsprocess. En korrekt grundorsaksanalys gör det inte bara möjligt att genomföra korrigerande åtgärder för att stänga revisionsresultat utan avslöjar också underliggande strukturella problem som möjliggör implementering av holistiska, varaktiga förbättringar.
 • Benchmarka ditt ledningssystems prestanda
 • Jämför ledningssystemets övergripande prestanda med dina kollegors med hjälp av ledningssystemets prestandaindex (Mspi). Använd branschriktmärkena för att få tillgång till statistik för de vanligaste efterlevnadsriskerna i alla branscher och jämför med andra branschgrupper.
 • Jämför webbplatser internt
 • Företag med flera anläggningar kan jämföra interna anläggningar nationellt eller över geografiska gränser för att säkerställa en konsekvent prestanda och rikta förbättringsåtgärder där det behövs.
 • Förbättra och utvärdera din prestation över tid
 • Få tillgång till den detaljerade benchmarking-värmekartan som visar förbättringsområden eller använd trendvyn för att studera er prestation över tid. Analysera resultat per anmärknings allvarlighetsgrad, MSpi och anmärkningar per dag för att förstå hur ert ledningssystem utvecklas och om ni är på väg i rätt riktning.
 • Hantera risker
 • Få tidiga varningar om de vanligaste kritiska processerna och styrkorna i ditt ledningssystem enligt vald(a) standard(er), din bransch eller standard(er) som du har beslutat att införa.

Med insikter från Lumina kan du enkelt identifiera och prioritera förbättringsåtgärder och få insikter som hjälper dig att säkerställa efterlevnad.

Workshops och rapport om benchmarking

Våra experter kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för data och viktiga riktmärken. Ni definierar specifika benchmarkinggrupper. Vi extraherar data och analyserar resultaten. Vi går igenom styrkor, svagheter och förbättringsområden i era ledningssystem och resultaten kan delas i en workshop och en detaljerad rapport.

Mer information

 

Lumina™ - Förbättring genom medvetenhet

Ladda ner vår presentation för mer information

 

Online self-assessment suite