Skip to content

Metodik

Lumina™ analyserar resultatet av ett företags ledningssystem med hänvisning till en viss standard. De flesta indikatorer och insikter uttrycks genom att jämföra prestanda mot ett utvalt riktmärke eller genom att extrahera statistik.

Lumina baserar sin analys på data från tusentals revisioner av ledningssystem som utförts av DNV över hela världen. Det inkluderar företag som tillhör olika branscher och är certifierade enligt olika standarder. Nya revisionsdata läggs kontinuerligt till och kompletteras med DNV-revisorernas erfarenhet och expertis.

I analysen används mått som utvecklats i samarbete med GFK, ett ledande globalt forsknings- och statistikföretag. Detta gör att statistiken kan presenteras på ett tillförlitligt sätt och att företagens resultat kan jämföras med företag av olika storlek och i olika geografiska områden.

Du får intuitiva indikatorer som antal och kategori av resultat per revisionsdag, de vanligaste grundorsakerna och korrigerande åtgärder för avvikelser, samt mer komplexa mätvärden som det övergripande indexet för ledningssystemets prestanda (MSpi).

Den insikt ni får gör ert ledningssystem mer kvantitativt, mätbart och jämförbart.