Skip to content

De viktigaste fördelarna

Oavsett om du förbereder dig för en revision, åtgärdar avvikelser eller förbättrar ditt ledningssystem kan Lumina™ hjälpa dig. Ett ledningssystem som uppfyller kraven hjälper dig att konsekvent uppfylla kundernas krav. Att utveckla och förbättra dess prestanda bidrar till att ni når era affärsmål och får en konkurrensfördel. Vi kallar det "Förbättring genom medvetenhet".

Lumina-instrumentpanelen online hjälper dig:

1) Säkerställa efterlevnad

Lumina låter dig snabbt förstå var företagen löper störst risk att inte uppfylla kraven i en standard. Dessutom kan du bläddra bland de vanligaste grundorsakerna till och lösningarna för att förhindra att avvikelser återkommer, per klausul och underklausul. Oavsett om du implementerar ledningssystemet, förbereder dig för en certifieringsrevision eller avslutar revisionsresultat, ger Lumina värdefull insikt och en bredare vy för att hjälpa dig att säkerställa efterlevnad av kraven i den valda standarden eller standarderna. Och du kan kombinera detta med DNV:s självutvärderingssvit för att bedöma efterlevnaden mot en standards krav.

2) Identifiera förbättringsmöjligheter

Lumina gör det möjligt för chefer att gå längre än certifiering.

3) Prioritera åtgärder och investeringar

Genom att veta var de största riskerna finns, vilka områden som kräver mest uppmärksamhet och vilka lösningar som är mest relevanta kan ni bättre prioritera åtgärder, insatser och investeringar. Med analyser baserade på revisionsdata från mer än 70.000 företag runt om i världen får du stenhård insikt som du kan basera dina beslut på.

4) Få ytterligare skräddarsydda insikter

De insikter som finns tillgängliga i Lumina Dashboard kan kompletteras med skräddarsydda rapporter och workshops för att tillgodose specifika kunskapsbehov. Oavsett om du vill fördjupa dig ytterligare för att förstå mer om riskerna och möjligheterna i din egen bransch, företag av liknande storlek, ett geografiskt område eller ett specifikt resultatmål, kommer våra experter att arbeta tillsammans med dig för att uppfylla dina behov.

5) Skapa hållbara affärsresultat

Genom att hjälpa dig att säkerställa efterlevnad, benchmarka och förbättra ditt ledningssystems prestanda hjälper Lumina dig att uppfylla kundernas krav och nå affärsmålen. Genom att förstå era risker och ha en sund grund för beslutsfattande förbättrar ni dessutom styrningen. Detta bygger förtroende gentemot interna och externa intressenter, men det bidrar också till att uppfylla alla FN:s SDG- eller ESG-åtaganden som du kan ha.

Mer information

 

Lumina™ - Förbättring genom medvetenhet

Ladda ner vår presentation för mer information

 

Online self-assessment suite