Skip to content

Certifieringsprocessen

Användning av certifieringsmärken

Certifiering av DNV enligt internationella eller nationella standarder visar ditt engagemang för ständiga förbättringar och hållbara affärsresultat. Denna prestation är mer än en biljett till handel. Att kommunicera ditt engagemang på marknaden kan bidra till att bygga upp intressenternas förtroende och varumärkets förtroende.

Företag som erhåller DNV-certifiering har rätt att använda tillämpliga certifieringsmärken. Märket är särskilt utformat för att visuellt och tydligt kommunicera din prestation till marknaden. Certifieringsmärket kan användas på olika sätt, från digitala tillämpningar till marknadsföringsmaterial och företagsbyggnader.

Typiskt exempel på utseendet och känslan för DNV:s certifieringsmärke för ledningssystem:

ISO 9001-14001 CertMark

Det finns vissa begränsningar för användningen av certifieringsmärket för standarder för certifiering av ledningssystem. Ett viktigt villkor är att undvika att använda märket på ett sätt som kan tyda på att den produkt eller tjänst som tillhandahålls är certifierad. Ovanstående märke får därför inte användas på följande

  • Produkt och produktförpackningar (inklusive medföljande information).
  • Certifikat, intyg om överensstämmelse, rapporter etc. som ett resultat av tjänster som tillhandahålls av certifikatinnehavaren (t.ex. provnings- och kalibreringsverksamhet, inspektioner, bedömningar etc.).

DNV har fastställt riktlinjer och regler för användningen av sina certifieringsmärken. Den distribueras i vår eCertMark-plattform online tillsammans med tillämpliga märken för certifierade kunder. Kunderna har alltid tillgång till de senaste tillämpliga märkena och vägledning om hur märkena ska användas på rätt sätt.

Användning av DNV-inskriptionen - ett alternativ till märket

Ett alternativ till certifieringsmärket är att använda inskriptionen. Den kan i allmänhet användas där certifieringsmärket kan användas. Inskriptionen får dock också användas där märket har de begränsningar som anges ovan, utom påprodukter.

Villkor och vägledning för användning av inskriptionen ingår i DNV:s vägledningsdokument som finns i eCertMark-applikationen som är aktiverad för kunderna.

Typiskt exempel på en inskription i ett förvaltningssystem:

ISO 9001-14001 CertMark Text