Certifieringsprocessen

Kombinerad certifiering

Kombinerad certifiering är ett sätt att få ditt ledningssystem certifierat för flera standarder på en gång.

Ett integrerat system

Det finns stora likheter mellan olika standarder för ledningssystem, även om de täcker olika områden. Många organisationer väljer att bygga ett integrerat ledningssystem som täcker områden som kvalitet, hälsa och säkerhet och miljö. Genom att integrera flera standarder i ett ledningssystem minskas dubbelarbete och samordningseffekter uppnås.

Alla kritiska områden i en och samma granskning

Ett integrerat ledningssystem ger dig möjlighet att hålla din dokumentation enkel eftersom du inte behöver ha dokumentation för varje enskild standard. Oavsett om du väljer ett integrerat system eller bygger parallella ledningssystem för att täcka respektive område, kan alla dina företags kritiska områden granskas och certifieras i en kombinerad certifieringsrevision.

Certifieringens mervärde

Genom att certifiera dina ledningssystem samtidigt sparar du tid, ansträngningar och investeringar samtidigt som effektiviteten i ditt ledningssystem ökar. Vi erbjuder dig en kombinerad certifieringstjänst som är utformad för att möjliggöra kostnadseffektiva och värdeskapande revisioner under hela certifieringsprocessen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss