Certifiering av ledningssystem

Certifiering av ledningssystem

DNV är en ledande global leverantör av ackrediterad certifiering av ledningssystem. Vi erbjuder en bred portfölj av tjänster inom certifiering av ledningssystem och utbildningstjänster. Genom vår Risk Based Certification™-metod bedömer vi hur ditt ledningssystemet uppfyller internationella standarder och hur väl det stöder de områden som är viktigast för er affärsframgång och motståndskraft.