Skip to content

Varför samarbeta med oss?

Alla certifikat för ledningssystem är inte likvärdiga. När du samarbetar med oss för dina certifieringsbehov börjar du en resa för att bygga upp en hållbar affärsverksamhet och hållbara affärsresultat.

Vi har utfärdat mer än 90 000 certifikat världen över och arbetar med Fortune 500-företag samt små och medelstora företag. Vi strävar alltid efter att garantera kvalitet och integritet och att utveckla innovativa tjänster som ger mervärde. Vårt uppdrag är att hjälpa alla våra kunder med eventuella omedelbara certifieringsbehov att förverkliga sina långsiktiga strategiska mål på ett hållbart sätt. Med oss får du:

  • Certifiering som hjälper dig att hantera operativa risker, förbättra leverantörshanteringen, visa på efterlevnad och bygga upp långsiktig affärsmässighet.
  • Ett oberoende, pålitligt certifieringsorgan och en utbildningsleverantör som hjälper dig att optimera dina prestationer, öka din kompetens och följa standarder och föreskrifter.
  • Ledande försäkringstjänster som bygger på revisorsexpertis, vår unika riskbaserade certifiering® och digital innovation.
  • Engagemang för revision med mervärde genom kontinuerlig utveckling av våra befintliga tjänster, digitala lösningar och revisorskompetens.
  • Förbättring genom medvetenhet, från avancerad analys och benchmarking (Lumina™) till våra ViewPoint-undersökningar som visar hur kollegor hanterar trendiga hanteringssystem och bredare ämnen (tillgång till undersökningarna på dnv.com/se/viewpoint).
  • Förvandla kunskap till handling med utbildningskurser om utveckling och integrering av ledningssystem, kurser för internrevisorer och kurser för IRCA-certifierade ledande revisorer. Detta omfattar standarder för ledningssystem från ISO 9001, ISO 14001 till ISO 45001 och därefter samt nya standarder och versioner när det är relevant.
  • För att möta de växande kraven på hållbar verksamhet och tryggt bidra till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

DNV drivs av vårt syfte att skydda liv, egendom och miljö och hjälper organisationer att främja säkerhet och hållbarhet i hela verksamheten. Vårt ursprung sträcker sig tillbaka till 1864. Idag är DNV en av världens ledande leverantörer av certifiering, garantier och riskhantering. Oavsett om vi certifierar ett företags ledningssystem eller produkter, tillhandahåller utbildning eller bedömer leveranskedjor arbetar vi för att hjälpa dig att fatta kritiska beslut med förtroend.

Mer information

  Skapa en hållbar verksamhet?

Skapa en hållbar verksamhet?

En kort guide

  Risk Based Certification

Risk Based Certification

Ett hållbart ledningssystem

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.

Har du frågor?

Kontakta oss