Skip to content

Traceable trusted certificates

Säkert, omedelbart och garanterat

Alla våra ledningssystem, produkter och certifikat för leveranskedjan lagras utfärdade på DNV:s säkra certifikatlagring i ett privat Azure-moln och uppdateras i en säker privat blockkedja. Det gör att vem som helst omedelbart kan bekräfta att ett certifikat är giltigt och uppdaterat.

Människor gör affärer med företag som de litar på. DNV har arbetat med att bygga upp förtroende i mer än 160 år. Genom att se till att alla certifikat som utfärdas av DNV lagras säkert och är spårbara när som helst kan våra kunder vara transparenta och visa att de följer regler och standarder som deras intressenter kan lita på.

Om DNV:s säkra lagring av certifikat

DNV utfärdar och lagrar alla certifikat digitalt i ett privat Azure-moln. Detta möjliggör ökad informationssäkerhet och säkerställer att DNV-certifikat är tillgängliga när som helst för att certifikat ska kunna valideras. Parallellt hanteras detaljerna för varje certifikat i DNV:s produktionssystem. Endast DNV kan skapa nya certifikat och uppdatera data, medan vem som helst kan komma åt den säkra lagringen för att validera certifikatstatus och detaljer.

Kontrollera ett certifikats giltighet

Alla certifikat har en inbäddad QR-kod. Genom att skanna QR-koden med en mobil enhet startar en sökning i DNV:s säkra certifikatlagring. Vem som helst kan när som helst kontrollera och verifiera ett företags påståenden om ett giltigt certifikat, dess omfattning och detaljer. Detta kan också kontrolleras genom att använda vår offentliga certifikatkontrollant online.

Mer information

  Hur validerar jag ett certifikat?

Hur validerar jag ett certifikat?

Se vår snabbguide. (på engelska)