Skip to content

Online self-assessment suite

Självskatta din förståelse för en standard och ledningssystemets beredskap med DNV:s online-verktyg.

Ett ledningssystems förmåga att stödja dina affärsmål beror på hur väl det är utformat, genomföras och förbättras. DNV:s online-självutvärderingssvit hjälper dig att mäta din egen förståelse av en vald standard och hur redo ditt ledningssystem faktiskt är. Rapporten genererar en poängsatt bedömning som avslöjar vad som fungerar bra och var det finns luckor som måste förbättras.

Självbedömningspaketet täcker alla de vanligaste standarderna för ledningssystem, från kvalitet och miljö till livsmedelssäkerhet. Baserat på våra experters kunskap om standarderna, revisionsexpertis och data får du en djupgående förståelse för din beredskap, en baslinje mot standarden och var du ska rikta in förbättringsarbetet.

Hur fungerar det?

För varje standard finns det över 100 frågor som du kan göra en självbedömning mot. Du kan också lägga in kommentarer om förbättringsområden eller anmärkningsvärda insatser (bästa praxis). Det är omfattande, men verktyget låter dig avbryta när som helst och fortsätta senare när det passar dig.

När du har gjort det genereras en rapport med en detaljerad poäng som visar din grad av kontroll överlag och inom varje klausul i den valda standarden. Det är också möjligt att få tillgång till en av våra ämnesexperter, som kan ge mer insikt i dina resultat och hur de flesta kollegor framgångsrikt sluter sådana luckor.

Förbättra ditt ledningssystem kontinuerligt

Du får en kvantitativ baslinje mot den valda standarden och du kan fastställa interna riktmärken för olika anläggningar. Det ger ett effektivt och strukturerat tillvägagångssätt när du förbereder dig för en certifieringsrevision eller som ett effektivt verktyg för att driva på ständiga förbättringar när som helst. Eftersom det gör det möjligt att fastställa kvantitativa mål för specifika områden kan du regelbundet mäta framsteg och graden av kontroll. Detta gör det möjligt för DNV:s certifieringskunder att kontinuerligt mäta och förbättra sitt ledningssystems prestanda.

Att omsätta dina kunskaper i praktiken

Självbedömningspaketet har också utvecklats för att stödja ditt individuella lärande. När du har slutfört en DNV-utbildning kan du utvidga inlärningsprocessen till din arbetsmiljö. Självbedömningsverktyget och dess tematiserade checklistor ger automatiserad återkoppling om hur väl du förstår standarden. På så sätt kan du effektivt öva och implementera lärdomar direkt i din organisation.

En helhetsresa

Självbedömningssviten är en del av vårt utbud av digitala verktyg som har utvecklats för att ge mervärde under hela utbildnings- och certifieringsresan.

Från utbildning och förberedelser inför din första revision till att förbättra ditt ledningssystem och upprätthålla din certifiering - vårt erbjudande omfattar alltid våra tekniska experter, vår riskbaserade strategi och våra digitala verktyg.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer.