Skip to content

Värdeskapande revision och digital resa

Att hitta rätt certifieringsorgan är avgörande. Med DNV har du en dedikerad partner med ett pålitligt varumärke som är engagerat i att leverera värdegranskning, handlingsbar utbildning och en digital kundupplevelse.

Vår främsta tillgång är våra medarbetare. Oavsett om de ingår i ert revisionsteam eller utnyttjar sina kunskaper och erfarenheter för att utveckla revisionsmetoder eller digitala verktyg, är vi fast beslutna att stödja er genom varje steg i certifieringsresan.

Self-assessment suite

Vår självutvärderingssvit omfattar de vanligaste standarderna och ger dig möjlighet att bedöma hur väl du känner till en specifik standard och kontrollera hur redo ditt ledningssystem är. Den poängsatta bedömningen avslöjar var ni kan ha luckor och vilka förbättringar som behövs. Skapa en baslinje och jämför olika anläggningar internt. Eller sätt upp kvantitativa mål för ett specifikt område och mät regelbundet vilka framsteg som gjorts. Oavsett vilket behov ni har ger självutvärderingen en detaljerad inblick i er förståelse eller prestanda och graden av kontroll.

Boost My Audit

Fokusera dina revisioner och förbättringsinsatser för att utveckla högpresterande ledningssystem som stödjer dina affärsmål. Med vårt digitala verktyg Boost My Audit kan du koncentrera dig på ämnen som är avgörande för din affärsframgång. Bläddra bland de vanligaste fokusområdena efter standard, företagsrisk och affärsprocess. Filtrera efter bransch eller lär dig vilka specifika FN-mål för hållbar utveckling (SDG) och ESG-dimensioner som varje fokusområde stöder. De bifogade checklistorna hjälper dig att förbereda dig för en kommande extern revision av DNV eller vägleda dina interna revisionsprocesser.

Risk Based Certification™ revisionsmetodik

Företagen ställs ständigt inför utmaningen att hantera nya komplexa frågor och samtidigt uppfylla befintliga krav. Granskningen bara ökar och intressenterna kräver bevis på prestationer. Vi tillämpar bästa praxis för revisionstekniker, remote och virtuella leveransmetoder och vår egenutvecklade metod Risk Based Certification®. Vår riskbaserade metod hjälper dig att säkerställa efterlevnad av den valda standarden och förbättra hur ditt ledningssystem stöder dina affärsmål. Ni väljer ämnen (fokusområden) som är kritiska för er affärsframgång. Samtidigt som DNV:s revisorer kontrollerar efterlevnaden mot den valda standarden, kontrollerar de också hur väl ert ledningssystem presterar inom dessa fokusområden.

eAdvantage

Vår webbaserade instrumentpanel eAdvantage ger en omfattande översikt över dina revisionsaktiviteter och gör det möjligt för dig att effektivt hantera hela din certifieringsprocess. Få tillgång till omfattande revisionsinformation för alla certifierade anläggningar, kontrollera projektstatus direkt samt spåra och avsluta revisionsresultat. Anpassa din instrumentpanel, jämför anläggningar och dela enkelt vyer för att betona vad som är viktigast för dig.

Certifikat i blockkedjan

Alla ledningssystem och produktcertifikat som utfärdas av DNV är märkta med ett unikt digitalt ID och lagras säkert på blockkedjan. Vi gör detta för att hjälpa kunderna att motverka förfalskade certifikat och tillhandahålla tillförlitlig transparens till dina intressenter. Vem som helst kan kontrollera dess giltighet och senaste status genom att skanna certifikatets QR-kod eller söka på vår offentliga webbplats.

eCertMark

Den här appen är en komplett självbetjäningslösning där kunderna kan hantera sina tillämpliga certifieringsmärken. Med omedelbar tillgång till märken kan du hantera och ladda ner märken för digital och tryckt användning. Vägledningsdokumenten hjälper dig att tillämpa och använda märkerna i enlighet med certifieringsreglerna.

Lumina™

Denna instrumentpanel online omvandlar kundernas revisionsdata till möjligheter. Baserat på vår löpande dataanalys av ledningssystem från tusentals certifierade företag världen över ger Lumina insikter om de största riskerna i ditt ledningssystem, de vanligaste grundorsakerna och korrigerande åtgärder för att hantera avvikelser, samt interna och externa benchmarkingdata. Ta del av statistik på hög nivå om misslyckanden för en viss standard, utforska grundorsaker och korrigerande åtgärder. Jämför med branschkollegor, bäst presterande företag och andra interna företagssajter. Lumina innehåller också en trendvy som hjälper dig att analysera prestanda över tid. Skaffa kunskap för att säkerställa efterlevnad och kontinuerligt förbättra ditt ledningssystem för att uppnå varaktiga affärsresultat.

Alla våra digitala verktyg är tillgängliga från Veracity, vår kundportal. Kunderna kan enkelt komma åt sina applikationer med en enda inloggning. Genom att ge omedelbar tillgång till dina tillgångar och mer kunskap arbetar vi för att skapa mervärde för varje revision och din certifieringsresa.