DNV.se

Digitala tjänster

Våra digitala tjänster stödjer dig i alla stadier under hela din certifiering och låter dig fullt ut utnyttja potentialen i din revisionsdata.

Men discussing charts

eAdvantage

Genom vår kundportal eAdvantage kan du se kommande revisioner, arbeta med resultaten och avvikelser, kommunicera med revisorn, dela revisionsinformation, tillgång till certifikat och övervaka dina övergripande framsteg.

Digitala Certifieringsmärken

Visa dina kunder att du är certifierad. Certmark Platform tillåter dig att få ut det mesta möjliga av dina certifieringsmärken. Konfigurera digitala märken som du kan ladda upp på din webbplats, som verifieras i realtid av oss. 

Certifikat i blockchain

Alla våra certifikat lagras och uppdateras i en säker privat blockchain, så man kan få omedelbar bekräftelse på att ett certifikat är giltigt och aktuellt.

Lumina - benchmarking och analysplattform

LuminaTM är en uppsättning verktyg som ger bättre inblick i ditt ledningssystem. Lumina analyserar informationen som är dold i ditt företags revisionsdata och gör att du kan jämföra dig med tusentals andra över hela världen baserat på mer än 1,6 miljoner revisionsresultat. Få en överblick över dina siter - hur de presterar, benchmarka dina egna anläggningar, upptäck varningssignaler i ett tidigt skede och kör analyser för att se vart du är i jämförelse med andra inom samma bransch.