Övergången till nya och uppdaterade standarder

Servicepaket

START paketet förbereder dig för en effektiv övergång. Vårt kunkapspaket innehåller guidelines och förklaringar, eLearning, kurser på plats hos er eller hos oss, white papers och publikationer. Det guidar dig genom kraven till nya och uppdaterade standarder och bygger upp kompetensen som behövs för övergången.

ISO transition start package

Kontakta oss

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal

Commercial Director

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss

START paketet är tillgängligt för ISO 45001, ISO 50001 och ISO 22000.

Innehåller

En uppsättning guidelines och material som bygger kunskap om den nya eller uppdaterade standarden samt övergångsprocessen. Detta kompletteras av utbildning i form av av eLearning, kurs på plats hos er och/eller hos oss där du möter våra professionella  kursledare. Du får en djupare förståelse för den nya standarden och kraven:

 • Guideline: standarden och kraven
 • Förklaring av ändringarna: de stora ändringarna jämfört med tidigare versionen av standarden
 • Guide för övergångsprocessen: en road-map och guide över övergångsprocessen
 • Den nya ISO standarden – förklaring av förändringar
 • Risk based thinking (e-learning)
 • High Level Structure, ledarskap och ramen för organisationen (e-learning)
 • Övergångskurser (öppna kurser eller eLearning)

Fördelarna för dig

 • Bygg upp en förståelse för den nya standarden, kraven, motiveringen och logiken
 • Förstå snabbt var du ska fokusera
 • Få fullständig förståelse för övergångsprocessen till den nya versionen
 • Få insikt om möjliga förbättringsmöjligheter
 • Få en indikation på er beredskap inför de nya kraven

Kontakta oss

Jesper Ghildiyal

Jesper Ghildiyal

Commercial Director

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss
Kontakta oss