Övergången till nya och uppdaterade standarder

Servicepaket

IMPLEMENT paketet är tillgängligt för ISO 45001, ISO 50001 och ISO 22000.

Paketet innehåller

 • Övergångsrevision*: våra erfarna revisorer bedömer huruvida ditt ledningssystem överensstämmer med den nya versionen och därigenom avslutar övergångsprocessen.
 • Lumina™ Plus Performance Benchmarking verktyg: Vårt benchmarking verktyg analyserar ditt företags revisions data, vilket ger mer inblick i resultatet hur ert ledningssystem står sig jämfört med andra företag i samma bransch.
 • Kurs eller eLearning
Du får även: 
 • GAP-analys på plats: revisorn kontrollerar den nuvarande situationen på plats, identifierar förbättringsområden och lyfter fram det som avviker för att det ska vara kompatibelt
 • Online self-assessment: en self-assessment med fokus på de viktigaste nya kraven
 • Guideline: standarden och kraven
 • Förklaring av ändringarna: de stora ändringarna jämfört med tidigare versionen av standarden
 • Guide över övergångsprocessen: en road-map och guide över övergångsprocessen 

Fördelarna för dig

 • Identifiera GAP mellan ledningssystemets nuvarande situation och den önskade situationen.
 • Identifiera och prioritera dina åtgärder.
 • Få en uttömmande bild av ditt ledningssystem och viktiga områden, utförda av en professionell revisor.
 • LuminaTM kommer att stödja dig för att upptäcka och prioritera områdena i ditt ledningssystem som behöver förbättras, öka ditt företags prestanda och hjälpa dig att få en konkurrensfördel.
Dessutom:
 • En sammanfattning över hur redo ditt ledningssystem är.
 • Identifiering och prioritering av åtgärder för att göra ditt ledningssystem kompatibelt med de nya kraven.
 • Kvantitativ indikation av graden av överensstämmelse.
 • Fördelning av ledningssystemets huvudprocesser och delområden som ger en mer detaljerad analys.
 • En erfaren revisor kommenterar resultaten av self-assessment.
 • Skapa medvetenhet om och diskutera de vanligaste fallgroparna när det gäller de nya kraven.
 • Omedelbart förstå var du ska fokusera.
 • Få fullständig förståelse för övergångsprocessen till den nya versionen.
 • Få insikt om möjliga förbättringsmöjligheter.
 • Få indikation på din beredskap att anta de nya kraven
*Övergångsrevisioner med förbehåll för tillgänglighet