Övergången till nya och uppdaterade standarder

Servicepaket

IMPLEMENT paketet lägger till en övergångsrevision och vår Lumina™ Plus Performance Benchmarking verktyg utöver guidelines, utbildning och assessments i DEVELOP paketet. Vårt mest omfattande paket guidar dig smidigt genom den kunskap som behövs för de nya kraven, bedömer övergångsberedskapen och genomför övergångsprocessen tillsammans med våra erfarna revisorer. Med Implementpaketet har du alla komponenter för en effektiv övergång.

ISO transition implement package

Kontakta oss

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss

IMPLEMENT paketet är tillgängligt för ISO 45001, ISO 50001 och ISO 22000.

Paketet innehåller

 • Övergångsrevision*: våra erfarna revisorer bedömer huruvida ditt ledningssystem överensstämmer med den nya versionen och därigenom avslutar övergångsprocessen.
 • Lumina™ Plus Performance Benchmarking verktyg: Vårt benchmarking verktyg analyserar ditt företags revisions data, vilket ger mer inblick i resultatet hur ert ledningssystem står sig jämfört med andra företag i samma bransch.
 • Kurs eller eLearning
Du får även: 
 • GAP-analys på plats: revisorn kontrollerar den nuvarande situationen på plats, identifierar förbättringsområden och lyfter fram det som avviker för att det ska vara kompatibelt
 • Online self-assessment: en self-assessment med fokus på de viktigaste nya kraven
 • Guideline: standarden och kraven
 • Förklaring av ändringarna: de stora ändringarna jämfört med tidigare versionen av standarden
 • Guide över övergångsprocessen: en road-map och guide över övergångsprocessen 

Fördelarna för dig

 • Identifiera GAP mellan ledningssystemets nuvarande situation och den önskade situationen.
 • Identifiera och prioritera dina åtgärder.
 • Få en uttömmande bild av ditt ledningssystem och viktiga områden, utförda av en professionell revisor.
 • LuminaTM kommer att stödja dig för att upptäcka och prioritera områdena i ditt ledningssystem som behöver förbättras, öka ditt företags prestanda och hjälpa dig att få en konkurrensfördel.
Dessutom:
 • En sammanfattning över hur redo ditt ledningssystem är.
 • Identifiering och prioritering av åtgärder för att göra ditt ledningssystem kompatibelt med de nya kraven.
 • Kvantitativ indikation av graden av överensstämmelse.
 • Fördelning av ledningssystemets huvudprocesser och delområden som ger en mer detaljerad analys.
 • En erfaren revisor kommenterar resultaten av self-assessment.
 • Skapa medvetenhet om och diskutera de vanligaste fallgroparna när det gäller de nya kraven.
 • Omedelbart förstå var du ska fokusera.
 • Få fullständig förståelse för övergångsprocessen till den nya versionen.
 • Få insikt om möjliga förbättringsmöjligheter.
 • Få indikation på din beredskap att anta de nya kraven
*Övergångsrevisioner med förbehåll för tillgänglighet

Kontakta oss

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss
Kontakta oss