Skip to content

Övergången till nya och uppdaterade standarder

Servicepaket

DEVELOP paketet kombinerar vårt online-self assessment verktyg och GAP-analys med START paketets guidelines och utbildning. Förutom att ge kunskap om de nya kraven i standarden, hjälper det dig att identifiera vad som saknas inför övergångsarbetet. Genom att förstå ditt ledningssystem kan du snabbt identifiera nödvändiga åtgärder för att slutföra övergången.

DEVELOP paketet är tillgängligt för ISO 45001, ISO 50001 och ISO 22000.

Paketet innehåller

 • Online self-assessment: en self-assessment med fokus på de viktigaste nya kraven.
 • GAP-analys på plats: revisorn kontrollerar den nuvarande situationen på plats, identifierar förbättringsområden och lyfter fram de områden som avviker jämfört med kraven i standarden. 
Du får även:
 • Guideline: standarden och kraven
 • Förklaring av ändringarna: de stora ändringarna jämfört med tidigare versionen av standarden
 • Guide för övergångsprocessen: en road-map och guide över övergångsprocessen
 • Risk based thinking (e-learning)
 • High Level Structure, ledarskap och ramen för organisationen (e-learning)
 • Kurser (öppna kurser eller eLearning)

Fördelarna för dig

 • En sammanfattning över hur redo ditt ledningssystem är.
 • Identifiering och prioritering av åtgärder för att göra ditt ledningssystem kompatibel med de nya kraven.
 • Du får en indikation över till vilken grad ledningssystemet överensstämmer.
 • Fördelning i ledningssystem huvudprocesser och delområden som ger en mer detaljerad analys.
 • Skapa medvetenhet om och diskutera de vanligaste fallgroparna när det gäller de nya kraven.
Dessutom:
 • Bygg upp en förståelse för den nya standarden, kraven, motiveringen och logiken.
 • Omedelbart förstå var du ska fokusera.
 • Få fullständig förståelse för övergångsprocessen till den nya versionen.
 • Få insikt om möjliga förbättringsmöjligheter.
 • Få indikation på din beredskap att anta de nya kraven