DNVGL.se

Rutin för klagomål

Denna rutin är till för att säkerställa att klagomål (inklusive överklagande) hanteras på ett korrekt sätt. Vi uppskattar alla synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra vårt arbete. Alla klagomål besvaras och vi kommer att göra vårt allra bästa för att leva upp till det som förväntas av oss.

Certification by DNV GL

Processen gäller alla klagomål som kommer från kunder, potentiella kunder eller andra intressenter som har synpunkter på våra tjänster, beslut i en certifieringsprocess eller verksamhet.

Alla synpunkter på det sätt vi levererar/utför våra tjänster, eller organiserar och administrerar vårt arbete hanteras som ett klagomål. Detta inkluderar överklaganden på de beslut som fattas av DNV, som till exempel indragning av certifikat eller svar på tidigare klagomål. (Ett klagomål kan ha börjat som en diskussion/tvist mellan DNV och en kund).

Rutin

Ett klagomål ska alltid innehålla

  • namn på personen som skickar in klagomålet
  • företagsnamn (om det är ett företag som är avsändare)
  • adress eller e-postadress
  • hänvisning till tjänst, kontor, område osv.
  • orsaken till klagomål.

Initiering

Ett skriftligt klagomål kan skickas antingen via brev eller ett formulär, se mer information nedan. 

Inledande hantering

  • Alla klagomål registreras.
  • En person som ansvarar för hanteringen av klagomålet utses.
  • En bekräftelse på att klagomålet är mottaget skickas inom 10 arbetsdagar. 

Åtgärder

Den person som utsetts att hantera klagomålet ser till att en analys genomförs och beslutar om korrigerande åtgärd ska vidtas. Denne person, och även andra som medverkar för beslut, ska vara opartiska från ärendets tidigare hantering.

Vid överklaganden av klagomål kommer DNVGLs Certifierings kommitté (som innehåller opartiska och utomstående personer) att ta beslut. 

Skriftligt svar 

Ett skriftligt svar kommer att skickas till den klagande. Den klagande kommer att få information om möjligheten att överklaga i de fall svaret inte är tillfredsställande.

Konfidentiellt

Klagomål som gäller någon av våra kunder kommer skickas vidare till kunden för beaktande och svar. Alla klagomål är konfidentiella, om inget annat överenskommits med den klagande.

Adress

I de fall du inte redan har en kontaktperson hos DNV, vänligen använd följande formulär för klagomål , eller posta till adressen:
  
DNV Business Assurance Sweden AB 
Box 6046 
171 06 Solna

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss