Skip to content

SEDEX - Supplier Ethical Data Exchange

Världens största webbaserade databas för att dela resultatet av etiska revisioner i leverantörskedjan.

Sedex tillhandahåller världens största webbaserade databas för att dela resultatet av etiska revisioner i leverantörskedjan. På så vis kan antalet revisioner hos respektive företag minskas och förbättringsarbetet följas upp. DNV är medlem i SEDEX och kan därmed ladda upp resultatet från revisionerna hos er.

Vad är SEDEX?

SEDEX är en icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller en databas. Det är med andra ord inte en standard, utan en databas för att dela resultatet från etiska revisioner enligt vald standard. Sedex medlemmar finns i över 150 länder, i ett flertal branscher. Sedan lanseringen 2004 har över 26 000 organisationer valt Sedex som plattform för att hantera sin hållbarhetsdata.

SEDEX ger inga poäng, godkännanden eller certifikat och ger därmed ingen värdering av hur väl ett företag lyckats. Syftet är att tillhandahålla ett effektivt sätt att dela och hantera resultatet av revisioner i leverantörskedjan.

Sedex är, utöver att vara en säker online databas, ett verktyg för arbete med leverantörer som hjälper företag att identifiera, hantera och minska etiska risker på global nivå. Sedex omfattar alla delar av leverantörskedjan och syftar till att driva förbättringsarbete och bidra till hållbara affärsmetoder. Medlemmar kan dela och hantera information inom fyra nyckelområden: Arbetsrätt, Hälsa & Säkerhet, Miljö och Etik.

Minskar antalet revisioner

Fördelen med SEDEX är att en leverantör genom att dela resultatet från oberoende revisioner med sina kunder kan visa att de krav som ställts har uppfyllts. Därmed minskar behovet av revisioner från varje kund, uppfyllande av kundspecifika frågeformulär och code-of-conduct.

För kunderna/beställarna är SEDEX ett verktyg som gör det möjligt att analysera och värdera potentiella risker i sina leverantörskedjor.

Hur fungerar SEDEX?

Det finns ett stort antal standarder/koder som kan användas i SEDEX. Några av de mest kända är SA 8000, ISO 14001, ETI Base Code, FAC, Field to Fork, FSC, MSC, OHSAS 18001, ISO 22000, Fairtrade, FRI, FMP, HACCP , Round table on Sustainable Palm Oil, osv.

Revisionerna ska vara utförda enligt revisionsmetodiken SMETA - Sedex Members Ethical Trade Audit (ETI Base Code) av ett hos SEDEX registrerat oberoende certifieringsorgan, som DNV.

Så här går det till

  1. Som leverantör väljer du vilken standard ditt företag ska certifieras enligt.
  2. DNV genomför revisionen och lägger upp resultatet i SEDEX. Du bestämmer vilka av dina utvalda kunder får tillgång till revisionsresultat/rapport mm.
  3. Ni jobbar med de avvikelser ni fått under revisionen och lägger upp era förbättringsåtgärder i SEDEX.
  4. DNV verifierar att de förbättrande åtgärderna fått tillräcklig effekt.

Kontakta DNV

DNV är ett oberoende certifieringsorgan, med revisorer som är godkända enligt SMETA, och kan genomföra revisioner enligt önskad standard. Genom att vi är medlemmar i SEDEX, kan vi lägga upp resultatet av revisionerna hos er i SEDEX-databasen.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.