Skip to content

ISO 26000 - Socialt ansvar

ISO 26000 är en vägledande standard som ger rekommendationer kring Socialt ansvarstagande. Den är inte certifierbar, utan anger ’best practice’.

ISO 26000 för socialt ansvarstagande har fått acceptans i fler än 90 länder världen över och förväntas bli riktlinjen för Socialt Ansvarstagande framöver. DNV kan utvärdera möjligheterna för er organisation och ge er råd kring implementering, kommunikation och uppföljning.

Vad är ISO 26000?

ISO 26000 är en vägledande standard som ger rekommendationer kring Socialt ansvarstagande. Den är inte certifierbar, utan anger ’best practice’ för hur företag och organisationer kan använda riktlinjerna i sin egen verksamhet, leverantörskedja och marknad.

 • Standarden definierar Socialt ansvar som ansvaret en organisation har för den påverkan som dess beslut och aktiviteter har på samhället och miljön, genom ett transparent och etiskt beteende som
 • bidrar till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället
 • tar sina intressenters förväntningar i beaktande
 • följer lagar och internationella regler
 • är integrerat i hela organisationen och praktiseras
 • Standarden vänder sig till alla typer av organisationer, stora som små, såväl offentliga, privata som intresseorganisationer.

Fördelar

Genom att implementera ISO 26000 kan ni optimera er interna processer och säkerställa att ert ledningssystem stödjer era insatser inom socialt ansvar och hållbarhet.

Som en socialt ansvarsfull organisation kan ni förbättra era relationer med partners, myndigheter, media, leverantörer, intressenter, kunder och samhället där ni är verksamma. Riskhanteringen förbättras, och därmed minskar sannolikheten för konflikter med intressenter, dålig publicitet och försämrat rykte.

Ett bra rykte ökar stoltheten hos era befintliga medarbetare och företaget blir attraktivt när det gäller att anställa ny personal och behålla befintlig.

Även bland investerare, sponsorer och finansiella instanser är intresset större när det gäller att investera i etiskt sunda organisationer.

 • DNV kan erbjuda.
 • öppna kurser och interna utbildningar om ISO 26000 och socialt ansvar.
 • Ledningsgruppseminarium/workshop; Kartläggning och identifiering.
 • Gap-analys för att hjälpa er att hitta områden till förbättring.
 • Utvärdering av leverantörskedjor.
 • Verifiering av hållbarhetsrapporter.

Kontakta oss för mer info - fyll i formuläret här eller ring oss på 08-587 941 90

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.