CSR Performance Ladder

Du kan inte styra det som du inte mäter - Nu kan ni certifiera företagets hela ansvarstagande och koppla det till FNs nya hållbarhetsmål.

CSR Performance Ladder är certifierbar standard för företags hållbarhetsarbete och samhällsansvar. Certifieringsprocessen ger en oberoende och kompetent bedömning, för att ni ska kunna fokusera på och effektivt hantera väsentliga risker och dokumentera hållbarhetsarbetet i form av en certifiering.

Kunder, investerare och andra intressenter ställer allt högre krav på hur företag visar att de arbetar med hållbarhet. DNV lanserar nu i Sverige certifieringsstandarden CSR Performance Ladder. Genom CSR Performance Ladder får företaget sitt hållbarhetsarbete bedömt av en kompetent tredje part med garanterat oberoende och en certifiering som gör hållbarhetskommunikationen med marknaden mer trovärdig. Hittills har mer än 200 certifikat enligt CSR Performance Ladder internationellt.

Vad omfattar CSR Performance Ladder?

Standarden CSR Performance Ladder bygger på internationellt erkända standarder och riktlinjer för social ansvarstagande och hållbarhet såsom Global Reporting Initiative (GRI), AA 1000SES, ISO 26000 samt ledningssystem såsom ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 och ISO 22001. Genom att kombinera dessa på ett övergripande och hanterbart sätt blir det enklare för företaget att integrera hållbarhetsarbetet med existerande styrsystem och processer och undvika överlappande arbete.

Certifiering enligt CSR Performance Ladder täcker följande områden:

  • Organisationsstyrning
  • Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter
  • Miljö, råvaror, energi och utsläpp
  • Affärsetik
  • Samhällsengagemang och utveckling

Fördelarna med certifiering

  • Förtroendeskapande genom bedömning och certifiering av en oberoende tredje part
  • Effektiv styrning av hållbarhetsrisker och möjligheter
  • Trovärdig dokumentation av företagets hållbarhetsarbete
  • Ökade möjligheter att nå bättre resultat

CSR Performance Ladder förvaltas av en oberoende stiftelse och expertkommitté. Kontakta oss på 08-587 940 00.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.