ISO 14001 - Miljöledning

Förbättra miljöprestanda och uppfylla politiska åtaganden och mål.

Certifiering av ert miljöledningssystem visar på en ökad medvetenhet om hållbar utveckling och ger miljömedvetna företag en konkurrensfördel på nationella och internationella marknader.

ISO 14001 ger ett tydligt ramverk för att minska din miljöpåverkan, se till att du uppfyller lagstadgade krav och bygga upp förtroendet hos intressenterna. Standarden ger din organisation ett systematiskt tillvägagångssätt för att planera, införa och förvalta ett miljöledningssystem.

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är den mest erkända internationella standarden för miljöledningssystem. Den används över hela världen. ISO 14001 är av sådan art att den kan tillämpas på alla typer av sektorer, områden och verksamheter. Den ger en ram genom vilken en organisation kan förbättra miljöprestanda i enlighet med sina miljöpolitiska åtaganden.

ISO 14001 specificerar krav på att en organisation proaktivt ska identifiera och förstå miljöaspekterna av sin verksamhet, sina produkter och tjänster samt tillhörande miljöpåverkan.

  • Den hjälper organisationer att fastställa en miljöpolicy och miljömål och att förstå hur viktiga aspekter kan hanteras, genomföra nödvändiga kontroller och sätta upp tydliga mål för att förbättra miljöprestanda.
  • Den gör det möjligt för en organisation att hantera sin skyldighet att följa tillämpliga lagar och krav och andra skyldigheter för intressenter och att regelbundet kontrollera efterlevnaden. Detta gör det möjligt att kontinuerligt förbättra ledningssystemet för att öka dess miljöprestanda.

ISO 14001 är utformad för att vara kompatibel och harmoniserad med andra erkända standarder för ledningssystem, inklusive ISO 9001. Den är därför idealisk för integrering i befintliga ledningssystem och processer.

Fördelar med att bli certifierad

De potentiella fördelarna med ISO 14001 är många, men de viktigaste och mest påtagliga är att standarden gör det möjligt för din organisation att:

  • Bygg upp och använd ett miljöledningssystem inom en väldefinierad och tydlig ram, som samtidigt är flexibel i förhållande till din egen verksamhets behov och förväntningar.
  • Ge ett verktyg för att förbättra miljöprestanda och ett sätt att effektivt övervaka och mäta miljöprestanda.
  • Underlätta minskningen av föroreningar, avfallsproduktion och oavsiktliga utsläpp i miljön. Detta omfattar effekter som är relaterade till produkten, med beaktande av ett livscykelperspektiv.
  • Förbättra din resurshantering, inklusive energianvändning, vilket också kan innebära en minskning av kostnaderna för att driva ditt företag.
  • Bättre uppfylla miljölagstiftningen och företagets krav.

Komma igång

För att erhålla certifiering måste du införa ett effektivt miljöledningssystem som uppfyller kraven i standarden.

DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan och kan hjälpa dig under hela resan. Vi tillhandahåller relevant utbildning och certifiering för ditt miljöledningssystem.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  ISO 14001

ISO 14001

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ISO 14000 - Miljöledning på ISO:s hemsida

ISO 14000 - Miljöledning på ISO:s hemsida

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.