PEFC-certifiering

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är ett system för certifiering av markägare, avverkningsorganisationer, entreprenörer och verksamheter som bearbetar virke och sluttillverkar träbaserade produkter.

I Sverige är 11 miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC. Svensk PEFC skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard. Dessutom finns egna standarder för skogsbruksentreprenörer och för paraplyorganisationer.

Det finns två typer av PEFC-certifiering, direktcertifiering och gruppcertifiering. Vid direktcertifiering utfärdas certifikat direkt till den certifierade organisationen. Större företag och markägare väljer ofta direktcertifiering.

För minde markägare och skogsbruksentreprenörer är gruppcertifiering ofta en lämplig form. Vid gruppcertifiering utfärdas certifikat till den så kallade paraplyorganisationen. Verksamheter som väljer att ingå i gruppcertifikat tecknar ett avtal om certifiering med paraplyorganisationen och får ett bevis från dem om att verksamheten är certifierad genom paraplyorganisationen. De paraplyorganisationer som finns kan hittas på svenska PEFCs hemsida, www.pefc.se.

PEFC möjliggör märkning med PEFCs logotyp av virke och träbaserade produkter från PEFC-certifierade skogar. För att kunna sälja PEFC-märkt virke eller produkter krävs också att verksamheten är certifierad för spårbarhet (Chain of Custody).

Särskilda regler finns för användning av PEFC-logotype. Alla PEFC-standarder och regler för användning av logotype finns på PEFCs svenska hemsida, www.pefc.se.

DNV är ett ackrediterat certifieringsorgan och kan erbjuda PEFC-certifiering enligt alla svenska PEFC-standarder och enligt den internationella PEFC-standarden för spårbarhet.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.

 

Kommande revisioner av kontrollskog

 

FSC®- och PEFC COC-certifieringssystem

 

FSC® FM - Användning av FSC®-etiketter och varumärken

 

FSC® COC - Beskrivning av utvärderingsprocessen

 

Kommentarer till klagomål och formella klagomål (engelska)

 

FSC® hemsida

 

FSC® offentlig sökning - Sök efter giltiga certifikat