Skip to content

ISCC – certifiering av hållbar bioenergi

DNV erbjuder certifiering av hållbara biobränslen enligt ISCC-certifieringssystemet (International Sustainability Carbon Certification).

De globala utsläppen av växthusgaser är högre än vad världen klarar av att hantera. Som svar på detta ökar produktionen och efterfrågan på biomassa och biobränslen. Den framtida energiförsörjningen är beroende av en hållbar produktion av biobränslen. Leveranskedjorna är komplexa och har en rad olika miljökonsekvenser. Certifiering är ett effektivt sätt att bevisa att biobränslen och biomassaprodukter är hållbara i hela leveranskedjan. Vi har en global ackreditering för ISCC-systemet.

ISCC fokuserar på minskning av växthusgaser genom värdekedjan, hållbar markanvändning, skydd av naturliga livsmiljöer och social hållbarhet för råvaruproduktionen. Baserat på EU:s RED-direktiv kräver ISCC en minskning av växthusgasutsläppen på minst 35 % (ökande till 50 % i januari 2017 och till 60 % i januari 2018, dvs. för anläggningar där produktionen inleds från 2017 och framåt). Produktionen av råvaror (planteringar) måste också uppfylla 6 principer.

ISCC-revisionen kommer att behandla följande ämnen:

 • Bevarande (biologisk mångfald och ekosystemtjänster) och mark med stort kolförråd
 • Mark, vatten och luft samt tillämpning av god jordbrukspraxis
 • Arbetsförhållanden
 • Mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och markanvändningsrättigheter
 • Ansvarsfulla relationer med samhället
 • Laglighet
 • God förvaltningspraxis
 • Utsläpp av växthusgaser

Varför certifiera sig enligt ISCC:s certifieringssystem?

Förnybar energi är av globalt intresse och har stor betydelse för ansträngningarna att minska utsläppen av växthusgaser globalt, för att minska och vända den globala uppvärmningen. Regleringskrav och aktörer på marknaden kräver i allt högre grad att leverantörerna bevisar att de har en ansvarsfull och hållbar produktion av biomassa och biobränslen genom hela försörjningskedjan.

Fördelar med certifiering av hållbara biobränslen:

 • Försäkring för dina kunder att dina produkter är producerade på ett ansvarsfullt sätt.
 • Marknadserkännande som en ledande aktör på marknaden för hållbara biobränslen.
 • Bevis på att du uppfyller de rättsliga kraven i din region.
 • Bevisar överensstämmelse med EU:s direktiv om förnybar energi (RED), vilket ger tillträde till denna marknad för dina biomassa/biobränsleprodukter.
 • Certifieringen gör det möjligt för dig att kommunicera trovärdigt till marknaden om hållbarheten hos dina biomassa/biobränsleprodukter.

Kontakta oss för att få veta mer om dessa standarder och certifieringssystem och hur vi kan hjälpa dig på vägen mot certifiering.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

  ViewPoint

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

  Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.

 

Hemsidan för internationell hållbarhets- och koldioxidcertifiering

 

Kommentarer, klagomål och formella klagomål från intressenter