FSC® Chain of Custody-certifiering

Förbättra kontrollen av inköp av trä och träfiber produkter och uppfylla kundernas hållbarhetskrav.

Certifikatet Chain of Custody för produkter visar kunder och intressenter att trä- och fiberdelarna i dina certifierade produkter kommer från välskötta skogar, kontrollerade källor eller återvunnet material.

Chain of Custody (CoC) fastställer förfaranden för kontroll av inköp och överföring av trä och träprodukter i alla led för att säkerställa att slutprodukten kan spåras till hållbara och godkända källor.

Vad är FSC® Chain of Custody?

FSC® (Forest Stewardship Council®) är en ideell organisation. Det har utvecklat det mest erkända systemet för hållbart skogsbruk och spårbarhet av skogsprodukter. CoC-certifiering gör det möjligt för organisationer att använda FSC-logotypen på produkter, vilket ökar deras säljbarhet.

Organisationer av alla storlekar och typer kan ansöka om certifiering för kontrollkedja. För att få en certifiering av förvaringskedjan måste organisationerna uppfylla FSC-STD-40-004-standarden för certifiering av förvaringskedjan.

  • Chain of Custody (CoC) är den process som verifierar att FSC-certifierat material har identifierats och separerats från icke-certifierat och icke-kontrollerat material på vägen längs försörjningskedjan, från skogen till marknaden.
  • Alla överföringar i leveranskedjan för FSC-certifierade produkter kräver att det finns effektiva system för hantering av CoC på respektive organisations nivå och att de kontrolleras av ett oberoende FSC-ackrediterat certifieringsorgan.
  • Företagskontrollerade källor kontrolleras i enlighet med FSC:s standarder för att utesluta olagligt avverkat virke, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genetiskt modifierade organismer och kränkningar av människors civila och traditionella rättigheter.
  • FSC CoC-certifiering kan kombineras med certifiering enligt andra standarder, t.ex. ISCC - Sustainable Bio Energy Certification och ISO 14001 (standard för miljöledningssystem).

Fördelar med att bli certifierad

Endast FSC CoC-certifierade verksamheter får märka produkter med FSC-varumärkena. FSC-märkningen ger en trovärdig koppling mellan ansvarsfull produktion och konsumtion, vilket gör det möjligt för konsumenter och företag att fatta köpbeslut som gynnar människor och miljö samt ger ett kontinuerligt affärsvärde.

Andra fördelar för ett företag med FSC CoC-certifierade produkter är bland annat:

  • Förbättrat marknadstillträde i en alltmer miljömedveten sektor.
  • Visa att du tar dina kunders miljöfrågor på allvar.
  • Överensstämmelse med riktlinjer och specifikationer för offentlig eller privat upphandling, t.ex. EU:s miljömärkningssystem för möbler, eller U.S. Green Building - Ledarskap i energi- och miljödesign (LEED) - klassificeringssystem.

Komma igång

För att erhålla certifiering måste du införa ett effektivt miljöledningssystem som uppfyller kraven i standarden.

En översikt över FSC-standarderna finns i avsnittet Bli certifierad på FSC:s webbplats. Du kan också få direkt tillgång till FSC:s CoC-standardhär.

DNV är ett ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan och kan hjälpa dig under hela resan. Vi tillhandahåller relevant utbildning och certifiering för ditt miljöledningssystem.


Vi tillhandahåller FSC® (A000509) i samarbete med DNV Business Assurance Sweden AB.

Mer information

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

FSC® COC - Beskrivning av utvärderingsprocessen (engelska)

 

FSC® och PEFC COC certifieringssystem (engelska)

 

FSC® COC - Användning av FSC:s etiketter och varumärken (engelska)

 

FSC® hemsida

 

Kommentarer klagomål och formella klagomål

 

Kommande revisioner av Control Wood

 

FSC® offentlig sökning

Sök efter giltiga certifikat.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.