De viktigaste funktionerna

Lumina gaps and opportunities

Lumina™ är en unik uppsättning av verktyg som analyserar prestationsförmågan av ert ledningssystem, vilket öppnar upp både för en intern benchmarking och en jämförelse med liknande organisationer inom branschen.

Använd översiktspanelen för att skapa sökningar online och det intuitiva användargränssnittet för att bläddra genom data. Fler än 2,2 miljoner revisionsavvikelser från tusentals organisationer tillåter dig att enkelt jämföra den egna prestationen med den av referensgrupper. Den nya versionen av Lumina ger dig tillgång till riskområden inom varje standard och bransch.

Med Lumina får ni

  • Högkvalitativ statistik på brister relaterade till valfri standard
  • Branschjämförelser med statistik på försummelser för varje bransch
  • En övergripande mätning av ledningssystemets prestation och funktionalitet
  • En detaljerad beskrivning som visar hur väl ledningssystemets olika områden och processer fungerar
  • En högupplöst färgdiagram som visualiserar förbättringsområden i jämförelse med andra
  • Tidiga varningstecken på ledningssystemets mest förekommande kritiska processer och styrkor, sorterade efter standarder och bransch
  • Utförliga interna benchmarkings mellan enheter och sajter inom er organisation
  • En jämförelse med referensgrupper som t ex liknande organisationer eller bäst presterande
  • En analys av trendlinjen över tid

Med insikten från Lumina™  kan du enkelt identifiera och prioritera områdena av ledningssystemet som behöver förbättras.

Benchmarkingrapport och workshop

Våra experter hjälper dig gärna att få en bättre förståelse för er data och nyckeltal. Definiera en referensgrupp och de utvunna resultaten kommer att delas med er i en workshop. Med våra experter tittar du på ledningssystemets styrkor, svagheter och förbättringsområden.

Mer information

Lumina™ - Förbättring genom medvetenhet

Ladda ner vår presentation för mer information

Ladda ner vår broschyr

Kontakta oss