De fem största fördelarna med Lumina™

Businessmen looking at tablet

Kontakta oss

Cassandra Bergström

Project Coordinator

Vill du meta mer om Lumina?

Kontakta oss

Lumina™ kommer att hjälpa dig med att upptäcka och prioritera områden av ert ledningssystem som behöver ses över. En förbättring av ledningssystemets effektivitet kan ge er en konkurrensfördel. Vi kallar detta förbättring genom medvetenhet.

De fem största fördelarna med Lumina är:

1) Identifiera vägar till förbättring

Lumina ger ledarna möjligheten att se längre än certifieringen genom att hjälpa dem att hitta problemens grundorsaker och därmed visar vägen till förbättring. Den uppdaterade versionen bidrar dessutom med nytta när ledningssystemet ska utökas till nya standarder.

2) Fatta rätt beslut

Analysen med Lumina täcker ledningssystemets alla områden och jämför prestationen inom och utanför ert företag samt möjliggör en snabb identifiering av processerna i behov av förbättring.

3) Prioritera investeringar

Luminas unika och omfattande analys av gedigen data tillåter er att prioritera verkningsfulla investeringar. Benchmarking är tillgängligt för varje standard och bransch.

4) Underlätta hållbara affärsresultat

Lumina ger organisationer möjligheten att mäta prestationen av deras ledningssystem nu och att samtidigt bygga upp en pålitlig databas över en längre tidsrymd. Detta hjälper beslutsfattare att övertyga övriga intressenter och stakeholder. Luminas benchmark hjälper er att fatta besluten som bygger en hållbar verksamhet och som i längden leder till en konkurrensfördel.

5) Anpassade insikter

Alla rapporter i Lumina kan anpassas till era specifika behov utifrån olika vinklar. De kan utgå från er bransch, företagets storlek och geografisk läge eller från en speciell sektor, region och nyckeltal som ska uppnås.

Kontakta oss

Cassandra Bergström

Project Coordinator

Vill du meta mer om Lumina?

Kontakta oss

Mer information

Lumina™ - Förbättring genom medvetenhet

Ladda ner vår presentation för mer information

Ladda ner vår broschyr

Kontakta oss