Miljö och Energi

Skapa en hållbar verksamhet med ledningssystem för miljö och energi

Våra kurser ger dig den kunskapsgrund du behöver för att möta era intressenternas krav och förväntningar på en hållbar verksamhet.

Jag uppskattade mycket alla referenser till "verkligheten". Det var kombinationen mellan kursledare och kursdeltagare som gjorde att kursen blev så bra som den blev.

  • Erik Thorén
  • ,
  • SAAB AB, om Grundkursen ISO 14001:2015