ISO 14001 Awareness Course (eLearning)

A brief four-hour, flexible interactive electronic learning package on ISO 14001:2015.

This is a flexible learning opportunity for those eager to capture new knowledge of Environmental Management Systems.

The flexible nature means trainees can order and register online. This the most flexible kind of training available. The course can be paused, saved and returned to as required. All that is needed is access to a computer with internet and sound.

Additional benefits include access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. In addition, trainees gain free access to our online self-assessment tool where you can quickly implement and practice learnings as well as to measure your company performance against specific management system standards.

Objective:

At the end of the course, trainees will have knowledge of:

  • The purpose of an environmental management system and the business benefits of improved environmental performance, 
  • The new structure and the requirements of an Environmental Management System as stipulated in the ISO 14001:2015 standard.

Audience:

All those interested in understanding the requirements as specified in the ISO14001:2015 standard.

This is a flexible learning opportunity for those eager to capture new knowledge of Environmental Management Systems.

The flexible nature means trainees can order and register online. This the most flexible kind of training available. The course can be paused, saved and returned to as required. All that is needed is access to a computer with internet and sound.

Additional benefits include access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. In addition, trainees gain free access to our online self-assessment tool where you can quickly implement and practice learnings as well as to measure your company performance against specific management system standards.

Objective:

At the end of the course, trainees will have knowledge of:

  • The purpose of an environmental management system and the business benefits of improved environmental performance, 
  • The new structure and the requirements of an Environmental Management System as stipulated in the ISO 14001:2015 standard.

Audience:

All those interested in understanding the requirements as specified in the ISO14001:2015 standard.

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.