Introduction to ISO 50001:2018 (eLearning)

A brief e-learning course giving a basic overview of the latest version of ISO 50001:2018.

In this online training course, you gain knowledge and skills related to the fundamentals of energy management systems and the requirements of ISO 50001:2018.

Other course benefits include access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. Also, attendees will gain free access to our online self-assessment tool where you can quickly implement and practice learnings as well as to measure your company performance against specific management system standards.

Objective

On successful completion of this training course, attendees will be able to:

  • Understand the purpose of ISO 50001 and how an energy management system can improve your business.
  • Identify the key requirements within the standard and its structure
  • Learn more about the main terms and definitions related to energy management.

Audience

This course is aimed at: 

  • All professional & management personnel who have an interest in energy management systems (EnMS)
  • Trainers and consultants who search for basic knowledge related to the EnMS standard- ISO 50001:2018.

In this online training course, you gain knowledge and skills related to the fundamentals of energy management systems and the requirements of ISO 50001:2018.

Other course benefits include access to course material augmented with exclusive insights from big data analytics based on our database of millions of audit findings worldwide. Also, attendees will gain free access to our online self-assessment tool where you can quickly implement and practice learnings as well as to measure your company performance against specific management system standards.

Objective

On successful completion of this training course, attendees will be able to:

  • Understand the purpose of ISO 50001 and how an energy management system can improve your business.
  • Identify the key requirements within the standard and its structure
  • Learn more about the main terms and definitions related to energy management.

Audience

This course is aimed at: 

  • All professional & management personnel who have an interest in energy management systems (EnMS)
  • Trainers and consultants who search for basic knowledge related to the EnMS standard- ISO 50001:2018.

Utbildning inom ledningssystem

 

Utbildningsmetodik och fördelar

DNV:s utbildning blandar revisorsexpertis, dataanalys och LMS-tillgänglighet (Learning Management System).

 

Utbildning inom fordons- och flygindustrin

Att säkerställa kvalitet och säkerhet i varje del av leveranskedjan är avgörande för fordons- och flygindustrin.

 

Utbildning inom miljö och energi

Allmänhetens intresse för miljö- och energifrågor, strängare miljölagstiftning och ökad uppmärksamhet i media ställer högre krav på företagen idag.

 

Utbildning i livsmedelssäkerhet

Livsmedels- och dryckesindustrin utvecklas för att möta efterfrågan från internationella konsumenter och för att öppna nya marknadsmöjligheter.

 

Utbildning i hälsa och säkerhet

Ditt företag förväntas ta hand om sina anställda genom att hantera säkerhet och hälsa på ett professionellt sätt.

 

Utbildning i informationssäkerhet och hantering av IT-tjänster

Information är en viktig tillgång för alla företag, men den medför också särskilda skyldigheter.

 

Utbildning i medicintekniska produkter

Tillverkning av medicintekniska produkter är en strikt reglerad verksamhet. I nästan alla länder och för de flesta medicinska produkter finns det krav och standarder som tillverkarna måste visa att de uppfyller.

 

Utbildning i kvalitet och prestanda

Ett effektivt kvalitetsledningssystem på plats kan förbättra företagets kvalitetsprocesser och övergripande resultat och framgång.

 

Utbildning i riskhantering och kontinuitet i verksamheten

Syftet med riskhantering är inte att eliminera risker, utan att förstå dem så att man kan dra nytta av uppsidan och minimera nedsidan.

 

Utbildning i socialt ansvar och hållbarhet

Att säkerställa ditt åtagande att skydda mänskliga rättigheter och bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt är avgörande för att införa etiska metoder och främja en företagskultur som bygger på hållbarhet.