Skip to content

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมืออาชีพในรูปแบบที่ง่ายดาย

จากภาพรวมสู่รายละเอียดเฉพาะกรณี Synergi Life ช่วยให้ท่านเข้าใจภาพความเสี่ยงตั้งแต่ครั้งแรก

บริหารจัดการทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงในตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงองค์ประกอบสำคัญ ระบุและติดตามความเสี่ยง ความวิกฤต เจ้าของ กลยุทธ์ในการตอบสนอง และสถานะ

การแก้ไขความเสี่ยงมีความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม หรือบรรเทาความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของระบบบริหารจัดการคุณภาพ ตลอดจนติดตามและควบคุมได้ง่าย

พร้อมหรือยังที่จะรับสิ่งดี ๆ จาก Synergi Life

ตรวจสอบราคา

เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะในตัว

รวบรวม วิเคราะห์ ติดตาม และทำนายเหตุการณ์ทางธุรกิจโดยการสร้างมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดของ Synergi Life โดย Synergi Life ระบุทิศทางและช่วยให้ท่านดำเนินการวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง เครื่องมือนี้ประกอบด้วยแผนภาพที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

กระบวนการทางธุรกิจในตัวของ Synergi Life สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระหว่างกันส่วนใหญ่ เช่น ISO 9001, 27000, 31000 และ COSO และสะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีทางอุตสาหกรรม Synergi Life ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานในขั้นตอนที่จำเป็น

สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านไอทีของท่าน

Synergi Life ในรูปแบบซอฟต์แวร์บริการ (Saas) ช่วยให้การปรับตัวทางดิจิตอลมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของท่านบนระบบออนไลน์และตลอดเวลา ด้วยการเข้าใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและการบริการตนเองพร้อมให้บริการแล้วบนรูปแบบคลาวด์ที่สามารถปรับขนาดได้

ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันและในอนาคต

Synergi Life การจัดการความเสี่ยง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF