ISO 37001 - Ledningssystem mot mutor och bestickning

Ett strukturerat tillvägagångssätt för att bygga upp förtroende och öppenhet, hantera risker och skydda ditt företags rykte.

ISO 37001 innehåller krav och vägledning för alla organisationer som vill upprätta, införa, granska och förbättra ett ledningssystem mot mutor.

Att hantera risker i samband med mutor och andra former av korruption är avgörande för att lyckas kommersiellt. En ISO 37001-certifiering kan försäkra intressenterna om att effektiva åtgärder mot mutor har införts, upprätthålls och ständigt förbättras.

Vad är ISO 37001?

ISO 37001:2016 gäller endast mutor. Den fastställer krav på ledningssystem som är utformade för att hjälpa dig att förebygga, upptäcka och reagera på mutor samt följa lagar mot mutor och frivilliga åtaganden som gäller för organisationens verksamhet.

Andra aspekter, t.ex. bedrägeri och penningtvätt, kan ingå i ledningssystemets tillämpningsområde i enlighet med relevant lagstiftning och bästa praxis.

ISO 37001 omfattar mutor:

 • av organisationen, dess personal eller affärspartner som agerar på uppdrag av organisationens vägnar eller till dess förmån.
 • organisationens, dess personals eller affärspartners i förhållande till den organisationens verksamhet.

Ett ledningssystem som uppfyller kraven måste införa åtgärder och kontroller för att förebygga, upptäcka och hantera mutor. Dessa bör omfatta följande:

 • Policy för bekämpning av mutor
 • Ledningens ledarskap, engagemang och ansvar
 • Personalkontroller och utbildning
 • Riskbedömningar
 • Due diligence för projekt och affärspartner
 • Finansiella, kommersiella och avtalsmässiga kontroller
 • Rapportering, övervakning, utredning och översyn
 • Korrigerande åtgärder och ständiga förbättringar

Fördelar med certifiering

Certifiering enligt ISO 37001 stödjer ditt arbete med ett ledningssystem mot mutor genom att verifiera att:

 • kraven i standarden är uppfyllda;
 • nödvändiga kontroller finns på plats inom din egen organisation och i hela värdekedjan;
 • Företaget har lämpliga och proportionella förfaranden för att aktivt förebygga mutor;
 • ledningssystemet stöder efterlevnaden av tillämplig lagstiftning mot mutor och bestickning.

Certifiering enligt ISO 37001 kan inte garantera att mutor inte förekommer, men den verifierar att du har ett strukturerat ledningssystem för att förhindra sådana situationer.

Komma igång

För att bli certifierad måste du först ha ett ledningssystem mot mutor som uppfyller kraven i ISO 37001. DNV är ett ackrediterat certifieringsorgan för ISO 37001 och är redo att stödja er resa, från inledande utbildning till analys av brister och certifiering.

Mer information

  ISO 37001

ISO 37001

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.