DNVGL.se

FSC® Chain of Custody-certifiering

Trees in the forrest

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Ett Forest Stewardship Council® (FSC®) Chain of Custody-certifikat intygar att träet som använts i era produkter kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, kontrollerade källor eller återvunnet material.

Vad är FSC®?

FSC® (Forest Stewardship Council®) är en non-profit organisation som grundades 1990. FSC® främjar ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt bruk av världens skogar. System för certifiering av skogsbruk och spårbarhet som är globalt erkänt och intresset ökar.

Företag som använder trä- eller pappersprodukter i sin verksamhet har uppmärksammat att de har ett ansvar både för produkternas ursprung och att de producerats på ett ansvarsfullt sätt. Chain-of-custody/produktionskedjan är den väg råmaterialet har tagit från avverkning i ett FSC®-certifierat skogsbruk till tillverkning, distribution och tryck, ända tills slutprodukten når slutkonsumenten.

Det finns tre varianter av FSC®-märkningen:

FSC® 100%

Produkter som i sin helhet kommer från skogar som certifierats enligt FSC® standarder för ansvarsfullt skogsbruk.

FSC® Mix

Dessa produkter kommer från FSC®-certifierat skogsbruk, kontrollerade källor och/eller återvunnet material.

FSC® Recycled

Produkter med märkningen FSC® Recycled stödjer återanvändning av material från skogen och använder enbart material av trä/fiber som använts av konsument.

’Kontrollerade källor’ är kontrollerade enligt FSC® standarder för att utesluta att träet kommer från illegal avverkning, områden med höga bevarande värden, genetisk modifierade arter eller där mänskliga rättigheter kränkts.

Certifierade företag får använda FSC®-märket

För att få märka sina produkter med FSC®-märket krävs att företaget är certifierat enligt den relevanta FSC®-standarden. Det finns FSC®-standarder för olika typer av träråvara och för olika typer av certifieringar. De olika standarderna finns att ladda ned på FSC®s hemsida.

Hur går vi vidare?

För en tredjepartscertifiering krävs det ett implementerat och fungerande miljöledningssystem som uppfyller standardens krav. Information om detta finns i FSC® CoC Evaluation Process. De relevanta standarderna finns även tillgängliga på FSC®s webbsida.

För att ansöka om FSC® CoC certifiering, vänligen kontakta ditt lokala DNV kontor för en offert. Ni måste fylla i ett ansökningsformulär vilket ligger som grund för DNVs beräkning av tiden och kostnaden för revisionen.  Kostnaderna reflekterar antalet dagar som vi behöver för att genomföra revisionen, förberedning och rapportskrivning samt resekostnader. Dessutom tillkommer an avgift till FSC® enligt FSC® policyn PSC-POL-20-005. Följ länken “FSC® and PEFC COC certification system” nedan för att komma till ett dokument som förklarar i detalj, hur antalet nödvändiga dagar beräknas.

Du hittar en översikt över FSC® standarder i sektionen Become Certified på FSC®s webbsida. För att komma åt FSC®_CoC standarden, klicka här.

Vi tillhandahåller FSC® (A000509) i samarbete med DNV Business Assurance Sweden AB.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: