Möt våra kursledare

Tommy Aspeqvist

Hej Tommy, kan du berätta om dig och din professionella bakgrund?

Jag har en mångårig bakgrund inom energibranschen, papper och massa och konsultbranschen. Sedan 20 år är jag revisor och utbildare hos DNV.

Varför har du blivit kursledare?

Att hålla utbildningar är mycket spännande. Det är inspirerande att se och uppleva hur deltagare tar emot det jag berättar, gör det till egna kunskaper och utvecklar en ny medvetenhet. 

Vilket är ditt bästa undervisningsminne?

Jag skulle utbilda 15 park- och trädgårdsarbetare i miljöledning. De kom i sina traktorer och utbildningen började med en grandios lunchbuffé. De var inte vana vid att sitta inomhus och min största utmaning var att hindra dem från att ”sova middag”.

Jag satsade hårt och fångade gänget så ingen somnade då jag pratade om just deras miljöfrågor. Det gick jättebra och blev ett bra minne.   

Har du ett speciellt tips för dina kursdeltagare och våra läsare när det gäller gäller standarder för ledningssystem?

Läs alltid Bilaga A, ”Vägledning för användning av detta dokument”, som finns i alla standarder och förtydligar kraven på ett mycket bra sätt.