Skip to content

Möt våra kursledare

Göran Ellis

Hej Göran, kan du berätta om dig och din professionella bakgrund?

Jag har ett förflutet inom sjöfartssidan som maskinist, maskinchef och inspektör. Jag jobbade i ett projekt för ett rederi där vi byggde ett ledningssystem mot kvalitet, miljö och säkerhet. Därigenom  kom jag snabbt i kontakt med certifiering av ledningssystem och QS-9000. Jag har sedan följt utvecklingen inom automotive förutom ett avbrott som kvalitetschef inom en större organisation och är nu tillbaka inom fordonsindustrin.

Varför har du blivit kursledare?

Jag tycker att det är en naturlig utveckling med att kunna dela med sig av den erfarenhet man fått igenom åren. IATF bidrar också till att utveckla företagen i en positiv inriktning som jag vill bidra till.

Vilket är ditt bästa undervisningsminne?

Det finns flera exempel.  En gång har vi haft en utbildning för ett större företag och en av verksamhetsutvecklarna sa en tid efter utbildningen: ”PFMEA har vi haft stor nytta av när vi får in en ny förfrågan och kan snabbt bedöma eventuella nya risker.”

En annan gång hade vi en deltagare som gjorde MSA studier efter utbildningen. Han upptäckte att man kunde ta fram en helt ny mätmetod för första bitars uppmätning eftersom han kunde göra mycket bättre ställ. Resultatet var att man blev av med problem nedströms i produktionsflödet.

Har du ett speciellt tips för dina kursdeltagare och våra läsare när det gäller IATF 16949?

Var inte rädd att fråga. Ta också chansen och dela med dig av dina erfarenheter. Det är viktigt att vi har öppna diskussioner under kurserna.