Skip to content

Möt våra kursledare

Jörgen Ström

Hej Jörgen, kan du berätta om dig och din professionella bakgrund?

Jag är utbildad biokemist och har arbetat inom läkemedels- och livsmedelsindustrin som projektledare och kvalitetschef. Jag har undervisat allt från universitetsstudenter om analysmetoder, provförberedelser och labbrapporter till operatörer om avvikelsehantering och hygienrutiner

Varför har du blivit kursledare?

Jag har ett stort intresse av lärandet och kontakten med nya människor. 

Vilket är ditt bästa undervisningsminne?

Jag minns när jag var lärare för laborationer i en grundkurs i biokemi på Lunds universitet. Det var långa dagar och massor av nyfikna studenter som aldrig ville gå hem. Enormt engagemang, det var kul.

Har du ett speciellt tips för dina kursdeltagare och våra läsare när det gäller utbildning och lärande?

Var nyfiken och gör kunskapen till din egen. Först då blir den användbar i din vardag och kommer till sin fulla användning.