Skip to content

Möt våra kursledare

Eva Normell

Hej Eva, kan du berätta om dig och din professionella bakgrund?

Jag är Maskiningenjör som har läst till en del socialpsykologi. Jag har jobbat inom tillverkande industri och ren tjänstesektor. 

Men större delen av min yrkesverksamma del har jag jobbat inom DNV; naturligtvis som revisor, men även som kvalitetschef, processägare och avdelningschef. Jag arbetade med interna och externa uppdrag, var del av ledningsgruppen i Sverige och Norra Europa.

Sen 2009 så driver jag ett eget bolag, Purple IVY, som hjälper företag att integrera hållbarhet i affärsstrategin. Riskstyrning och Ledningssystem är viktiga verktyg i detta arbete.

Varför har du blivit kursledare?

Jag är duktig på att inspirera människor och att förklara krångliga och komplexa saker på ett enkelt sätt. Kursdeltagare uppskattar detta och det ger mig energi tillbaka.

Det är fantastiskt roligt att se hur kursdeltagare växer och lämnar kurser med massor av ny kunskap, energi och mod att ta sig an sina uppgifter hemma på nytt sätt.

Vilket är ditt bästa undervisningsminne?

När jag höll kurs i Kobe, Japan - Jag hade ju hört i förväg hur svårt det är att få igång en Asiatisk grupp att delta aktivt. Min Japanska kollega coachade mig till att hela tiden fråga rätt person så att de andra också kom igång. Något som var väldigt svårt blev väldigt bra tack vare ett teamwork mellan min kollega och mig. Det var superhäftigt.

Men jag har också många fina minnen från interna revisionskursen med kursdeltagare som har bjudit på sig själva i rollspelen, som har blivit både dramatiska och väldigt lärorika.

Har du ett speciellt tips för dina kursdeltagare och våra läsare när det gäller ”Ledningssystem och Interna revisioner”?

Jobba med rätt saker – Våga fokusera!