Möt våra kursledare

Bertil Rengfelt

Hej Bertil, kan du berätta om dig och din professionella bakgrund?

Jag är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Jag har varit verksam vid Scania i Södertälje under större delen av min yrkesverksamma karriär. Där har jag innehaft ett flertal ledande befattningar inom produktion och inköp såsom verkstads-, logistik och kvalitetschef och även produktionsteknisk chef.

Under de sista åren på Scania har jag arbetat med att utveckla leverantörer till Scania som haft leverans-, kvalitets- eller ekonomiska problem. Jag har även arbetat med revison av leverantörer enligt VDA 6.3.

1999/2000 var jag med och skapade Scanias utbildning i QS9000 och var med och undervisade alla medarbetare inom inköp (inköpare och SQA) och chefer inom teknisk utveckling samt ca 200 leverantörer till Scania.

Sedan årsskiftet 2017/2018 är jag konsult med inriktning på utbildning i IATF16949 och utveckling av främst produktionsrelaterade processer med LEAN som bas. Jag är också verksam som managementkonsult hos leverantörer till fordonsindustrin som har problem med kvalitet, kapacitet eller ekonomi.

Varför har du blivit kursledare?

Jag har lärt mig att uppskatta ämnesområdet, IATF 16969, och vill gärna bidra till att leverantörer till fordonsindustrin får kunskap i ämnet på ett sådant sätt att de ser fram emot att jobba med standarden och inser att den kommer att bidra till företagets framgång.

Vilket är ditt bästa undervisningsminne?

Det var när jag hade en vrång utvecklingschef som inledningsvis deklarerade att han enbart deltog för att han var beordrad. Men vid kursavslutningen ställde han sig upp och sa ”det här var den bästa kurs jag varit på” vartefter han lämnade lokalen.

Har du ett speciellt tips för dina kursdeltagare och våra läsare när det gäller IATF 16949?

Försök se det som värdeskapande. Inför och tillämpa det som medför mervärde för kunden och för det egna företaget.