Skip to content

Möt våra kursledare

Anne Swartling

Hej Anne, kan du berätta om dig och din professionella bakgrund?

Jag började min bana som extern revisor för DNV redan 1997 inom miljöledning som var väldigt nytt och hett då eftersom alla ville vara först ut i sin bransch att certifiera sig. Med min bakgrund som kemiingenjör så var det rakt ut i kemiindustrin, verkstadsindustrin och andra tillverkande och lite mer miljötunga processer. Sedan har jag integrerat kvalitets- och arbetsmiljörevisioner och hunnit revidera över 100 organisationer under åren på DNV. Därefter fick jag möjlighet att vara projektledare på SIS för utvecklingen av ISO 14001 när den uppgraderades första gången, så jag fick djupare inblick i hur standarden är tänkt att användas och tolkas. Sedan 2006 har jag verkat som konsult och både utvecklat och implementerat ledningssystem och fortsatt som kursledare och utbildare parallellt.

Varför har du blivit kursledare?

Jag gillar utmaningen att aldrig riktigt veta vilka frågeställningar som kommer upp och att kunna omsätta mina erfarenheter från verkligheten i exempel. Det är berikande att träffa nya människor och att överföra en del av det jag lärt mig till andra så att de kan omsätta det i praktiken.   

Vilket är ditt bästa undervisningsminne?

Intern revisionskurs med rollspel! Här blir det många dråpliga situationer som lockar till skratt. Jag brukar få byta hatt flera gånger under samma intervju vilket blir lätt förvirrande och underhållande.

Har du ett speciellt tips för dina kursdeltagare och våra läsare när det gäller ”Miljöledning" alternativt "Nya ISO 14001 och ISO 9001”?

Ledningens engagemang är nyckeln till framgång! Alla borde börja med att utbilda ledningsgruppen så att de känner ägandeskap till sitt verktyg för att styra verksamheten, nämligen ledningssystemet!