TAPA FSR - Säkerhetskrav för anläggningar

Skydda stöldbegärliga produkter vid transitförvaring och vid lagring.

TAPA FSR anges lägsta godtagbara säkerhetsnormer för lagring och magasinering under transport. Genom att inkludera krav på riskbedömning, ledningssystem och fysiska säkerhetsåtgärder hjälper standarden dig att bygga upp en säker och motståndskraftig försörjningskedja.

Vad är TAPA FSR?

Transported Asset Protection Association (TAPA) är en sammanslutning av säkerhetspersonal och relaterade affärspartner från högteknologiska och värdefulla företag. Deras mål är att ta itu med de nya säkerhetshot som är gemensamma för försörjningskedjan i högvärdesindustrin. Den förenar globala tillverkare, logistikleverantörer, fraktbolag, brottsbekämpande organ och andra intressenter med det gemensamma målet att minska och förebygga förluster i internationella leveranskedjor.

Ett grundläggande mål är att förbättra säkerhetsrutinerna inom godstransporter och försäkringar. TAPA är en global medlemsorganisation. Bland medlemmarna finns många av världens ledande tillverkningsmärken samt deras logistik- och transportleverantörer.

Systemet är inte begränsat till TAPA-medlemmar. Det kan tillämpas av alla företag som sysslar med lagring och upplagring under transitering.

Fördelar med att bli certifierad

TAPA FSR-standarden erbjuder tre nivåer av certifiering av föreningens godkända oberoende revisionsorgan samt ett alternativ för självcertifiering. Företag som inte är medlemmar kan också få en certifiering efter att ha genomgått en lämplig TAPA-utbildningskurs. Bland fördelarna med certifiering finns följande:

  • Inrätta ett effektivt fysiskt säkerhetssystem för att minska förlusten av värdefulla tillgångar.
  • Spara kostnader för försäkringsavgifter på grund av minskade förluster och effektiv riskbedömning.
  • Förbättra lagersäkerheten och bibehålla konkurrensfördelarna med "just-in-time"-leveranser.
  • Få TAPA:s professionella hjälp från det globala centrumet för incidentrapportering.
  • Integrera TAPA FSR-principerna i andra ledningssystem.

Komma igång

DNV är ackrediterat av TAPA för att utfärda certifieringar över hela världen. Varje certifiering börjar med att förstå systemet, bygga upp intern kompetens och säkerställa att kraven uppfylls. DNV kan hjälpa dig med alla dina behov av TAPA FSR-certifiering. Kontakta oss för mer information om systemet, certifieringsprocessen och hur man integrerar med andra standarder för ledningssystem.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  TAPA FSR

TAPA FSR

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

TAPA Americas

 

TAPA EMEA

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.