Skip to content

ISO 28000 - 2022 Ledningssystem för säkerhet

Ta itu med potentiella säkerhetsfrågor i all affärsverksamhet, inklusive aspekter som är relevanta för leveranskedjan.

Standarden ISO 28000 - 2022 ger ett ramverk för bästa praxis för att minska säkerhetsriskerna i alla aktiviteter, funktioner och verksamheter som påverkar organisationens säkerhetsstyrning, inklusive (men inte begränsat till) dess leveranskedja. Den kan användas för alla aspekter av organisationens säkerhet.

När det särskilt gäller leveranskedjan kan vissa organisationer som hanterar flera leveranskedjor kräva att tjänsteleverantörer uppfyller relaterade säkerhetsstandarder som ett villkor för att ingå i den leveranskedjan för att uppfylla kraven för säkerhetshantering.

Vad är ISO 28000 - 2022

ISO 28000 fokuserar på aspekter som är avgörande för att hantera och säkerställa säkerhetsrisker. Det kan handla om finansiering, tillverkning, informationshantering och transport, förvaring och lagring av varor. Den reviderade versionen från 2022, som ursprungligen endast var avsedd för leveranskedjan, kan användas för alla aspekter av organisationens säkerhet.

ISO 28000 - 2022 använder PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act) för planering, etablering, implementering, drift, övervakning, granskning, underhåll och kontinuerlig förbättring av effektiviteten hos en organisations säkerhetsledningssystem.

Standarden är tillämplig för organisationer av alla storlekar och typer som avser att upprätta, underhålla och förbättra ett ledningssystem för säkerhet.

Ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 28000 - 2022 hjälper dig att uppnå:

 • Integrerad motståndskraft för företag;
 • systematiserade förvaltningsrutiner;
 • ökad trovärdighet och varumärkeskännedom;
 • Anpassad terminologi och begreppsanvändning;
 • förbättrad prestanda i leveranskedjan;
 • benchmarking mot internationellt erkända kriterier;
 • bättre processer för efterlevnad.

ISO 28000 - 2022 kan enkelt integreras med andra viktiga standarder för ledningssystem, som ISO 9001. Detta är en fördel för organisationer som vill införliva säkerhetsaspekter i andra befintliga ledningssystem.

Fördelar med att bli certifierad

Genom att bli certifierad av en oberoende tredje part verifierar ni att ert ledningssystem för säkerhet uppfyller kraven i ISO 28000 - 2022. Du får bekräftat att du har system på plats för att hantera och mildra aspekter som är kritiska för att säkerställa säkerheten i leveranskedjan.

Bland fördelarna med certifieringen finns följande:

 • underlätta handeln och påskynda transporten av varor över gränserna;
 • övervaka och hantera säkerhetsrisker;
 • få en konkurrensfördel och nya affärsmöjligheter;
 • uppmuntra företag att säkra sina egna processer;
 • göra det möjligt för ledningen att fokusera på de områden som är mest angelägna;
 • benchmarking av metoder för säkerhetshantering;
 • uppnår kostnadsbesparingar genom att minska antalet säkerhetsincidenter;
 • potentiellt minska företagens försäkringspremier;
 • förbättra effektiviteten i arbetsmetoderna;
 • visa engagemang för att garantera individers säkerhet och säkerhet för varor och tjänster.

Komma igång

Det första steget mot tredjepartscertifiering är att implementera ett effektivt ledningssystem som uppfyller standardens krav. DNV kan hjälpa dig genom hela processen, från grundutbildning till gap-analys och certifieringsprocessen.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  ISO 28000

ISO 28000

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.