ISO 22301 - Hantering av kontinuitet i verksamheten

Bygg upp motståndskraft och se till att du är utrustad för att kunna fortsätta att arbeta när du ställs inför större händelser eller incidenter.

Störningar i verksamheten är en viktig fråga för många chefer. Cyberattacker, IT-haverier, översvämningar, bränder, större problem med leveranskedjan eller en pandemi kan utgöra betydande hot mot den fortsatta verksamheten för alla företag. Standarden ISO 22301 för ledningssystem för kontinuitet i verksamheten innehåller internationella bästa metoder som hjälper dig att reagera och återhämta dig effektivt från störningar.

Vad är ISO 22301?

ISO 22301 är relevant för alla organisationer, stora som små, som verkar inom alla branscher. Pandemin betonade hur alla kan drabbas. Den kan dock vara särskilt relevant för företag i högriskmiljöer som försörjningsföretag, finansiella tjänster, olja och gas, transport, telekom samt livsmedels- och dryckesproduktion. Detsamma gäller för organisationer där fortsatt drift är kritisk, som inom den offentliga sektorn.

ISO 22301 tillhandahåller krav för ett ledningssystem för kontinuitet i verksamheten och hjälper dig att få en bättre förståelse för din organisation och implementera en strategi för kontinuitet i verksamheten.

Bygg upp säkerhet och motståndskraft för att säkerställa att du:

 • Upprätthåller en plan för kontinuitetshantering.
 • Skydda tillgångar, omsättning och vinst
 • Uppfyller rättsliga och lagstadgade krav.
 • Övervaka och testa din beredskapsnivå
 • Minska kostnaden för försäkringar mot avbrott i verksamheten

Fördelar med att bli certifierad

Ett ledningssystem för affärskontinuitet enligt ISO 22301 ger i allmänhet en tydlig och detaljerad bild av hur en organisation fungerar. Det ger värdefulla insikter som är användbara för strategisk planering, riskhantering, hantering av leveranskedjan, omvandling av verksamheten och resurshantering.

Andra fördelar är:

 • Bättre förståelse för kritiska frågor och sårbara områden
 • Förbättrad organisatorisk motståndskraft genom samarbete mellan olika team
 • Minskade kostnader och mindre påverkan på affärsresultatet vid störande incidenter.
 • Kostnadsfördelar genom minskade försäkringspremier
 • Enhetligt tillvägagångssätt i hela organisationen
 • Visa kunder, leverantörer och tillsynsmyndigheter att det finns system och processer för kontinuitet i verksamheten.

Komma igång

Certifiering börjar alltid med att förstå standarden och implementera ett ledningssystem som uppfyller kraven. Som ackrediterat tredjepartscertifieringsorgan kan DNV tillhandahålla relevant utbildning, självbedömningar, analys av brister och certifiering.

Läs mer om hur du kan komma igång med certifieringen.

Mer information

  ISO 22301

ISO 22301

Ladda ner vår broschyr (engelska).

  Utbildning

Utbildning

Relevanta insikter i en aktiv inlärningsmiljö.

  Ditt mervärde

Ditt mervärde

Läs mer om den digitala kundupplevelsen.

 

ViewPoint

Insikter från våra globala undersökningar.

 

Nyhetsbrev

Registrera dig och få våra nyhetsbrev.